Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: spēkā esošs
Talsu novada domes saistošie noteikumi Nr. 36

Talsos 2009. gada 10. septembrī (prot. Nr. 10, 9. §, lēmums Nr. 208)
Par detālplānojumu Talsu pilsētas Dundagas ielā Nr. 13 un 11 (kods 09-4)
Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām"
21. panta pirmās daļas 16. punktu
Teritorijas plānošanas likuma 6.panta sesto daļu
un Pārejas noteikumu 13. punktu

1. Ar šiem saistošajiem noteikumiem tiek apstiprināts detālplānojums nekustamajiem īpašumiem Talsos, Dundagas ielā 11 (kad. Nr. 8801 009 0172) un Dundagas ielā 13 (kad. Nr. 8801 009 0173).

2. Atzīt par spēku zaudējušiem Talsu pilsētas domes 2004. gada 13. decembra saistošos noteikumus Nr. 10 "Par detālplānojumu Talsu pilsētas Dundagas ielā Nr. 13 un 11 (kods 09-4)".

Talsu novada domes priekšsēdētājs M. Krotovs
Ar detālplānojuma pilnu redakciju var iepazīties Talsu novada pašvaldības Attīstības plānošanas un projektu vadības nodaļā Kareivju ielā 7, Talsos
01.10.2009