Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Ministru kabineta rīkojums Nr.363

Rīgā 2015.gada 7.jūlijā (prot. Nr.32 23.§)

Par valsts nekustamā īpašuma Daugavas ielā 33, Kraujā, Naujenes pagastā, Daugavpils novadā, nodošanu Daugavpils novada pašvaldības īpašumā

1. Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 42. panta pirmo daļu un 43. pantu un likuma "Par pašvaldībām" 15. panta pirmās daļas 10. punktu atļaut Zemkopības ministrijai nodot bez atlīdzības Daugavpils novada pašvaldības īpašumā valsts nekustamo īpašumu (nekustamā īpašuma kadastra Nr. 4474 506 0011) - divas būves (būvju kadastra apzīmējumi 4474 006 0021 067 un 4474 006 0021 077) - Daugavas ielā 33, Kraujā, Naujenes pagastā, Daugavpils novadā, kas ierakstīts zemesgrāmatā uz valsts vārda Zemkopības ministrijas personā (turpmāk - nekustamais īpašums), pašvaldības autonomās funkcijas īstenošanai - saimnieciskās darbības sekmēšanai attiecīgajā administratīvajā teritorijā un bezdarba samazināšanai.

2. Daugavpils novada pašvaldībai nekustamo īpašumu bez atlīdzības nodot valstij, ja tas vairs netiek izmantots šā rīkojuma 1. punktā minēto funkciju īstenošanai.

3. Daugavpils novada pašvaldībai, nostiprinot zemesgrāmatā īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu:

3.1. norādīt, ka īpašuma tiesības nostiprinātas uz laiku, kamēr Daugavpils novada pašvaldība nodrošina šā rīkojuma 1. punktā minēto funkciju īstenošanu;

3.2. ierakstīt atzīmi par aizliegumu atsavināt nekustamo īpašumu un apgrūtināt to ar hipotēku.

4. Šā rīkojuma 3.2. apakšpunktā minēto aizliegumu - apgrūtināt nekustamo īpašumu ar hipotēku - nepiemēro, ja nekustamais īpašums tiek ieķīlāts par labu valstij (Valsts kases personā), lai apgūtu Eiropas Savienības fondu līdzekļus.

Ministru prezidenta vietā -
satiksmes ministrs Anrijs Matīss

Zemkopības ministrs Jānis Dūklavs

07.07.2015