Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Jēkabpils novada domes 2021. gada 8. jūlija saistošos noteikumus Nr. 2 "Par Jēkabpils novada domes pieņemto saistošo noteikumu publicēšanas vietu".

Krustpils novada domes saistošie noteikumi Nr.2016/3

Jēkabpilī 2016.gada 18.februārī

Par Krustpils novada domes saistošo noteikumu publicēšanas vietu

APSTIPRINĀTI
ar Krustpils novada domes
18.02.2016. lēmumu (prot. Nr.3, 21.p.)

Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām"
45.panta piekto daļu

1. Saistošie noteikumi nosaka Krustpils novada domes saistošo noteikumu publicēšanas vietu.

2. Krustpils novada domes saistošo noteikumu publicēšanas vieta ir Krustpils novada domes informatīvais izdevums "Krustpils Novadnieks".

Krustpils novada domes priekšsēdētājs K.Pabērzs

 


Paskaidrojuma raksts
Krustpils novada domes saistošajiem noteikumiem Nr.2016/3 "Par Krustpils novada domes saistošo noteikumu publicēšanas vietu"

Paskaidrojuma raksta sadaļas Norādāmā informācija
1. Projekta nepieciešamības pamatojums 06.11.2015. stājās spēkā 08.10.2015. "Grozījumi likumā "Par pašvaldībām"", kuru 3.punktā noteikts: "Izteikt 45.panta piekto un sesto daļu šādā redakcijā:[..] Novada dome pieņem saistošos noteikumus, kuros nosaka saistošo noteikumu publicēšanas vietu. Saistošos noteikumus, kuros noteikta saistošo noteikumu publicēšanas vieta, publicē oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis". [..]"
2. Īss projekta satura izklāsts Saistošie noteikumi nosaka, ka Krustpils novada domes turpmāk izdodamo saistošo noteikumu un to paskaidrojuma rakstu publicēšanas vieta ir Krustpils novada domes informatīvais izdevums "Krustpils Novadnieks".
3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu Nav attiecināmi.
4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz sabiedrību (mērķgrupām) un uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā Saistošie noteikumi neietekmē uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā.
5. Informācija par administratīvajām procedūrām Nav attiecināmi.
6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām Nav attiecināmi.

Krustpils novada domes priekšsēdētājs K.Pabērzs

03.03.2016