Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.
Valmieras pilsētas pašvaldības saistošie noteikumi Nr.176

Valmierā 2013.gada 31.oktobrī
Par maksimālajiem vieglo taksometru pārvadājumu tarifiem Valmieras pilsētā
Apstiprināti ar Valmieras pilsētas pašvaldības domes
31.10.2013. lēmumu Nr.388 (prot. Nr.14, 6.§)

Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām" 43.panta
trešo daļu, Autopārvadājumu likuma 35.panta pirmo daļu,
39.panta piekto daļu

1. Valmieras pilsētas administratīvajā teritorijā tiek noteikta šāda maksimālā maksa (tarifs) par pasažieru un bagāžas pārvadājumiem ar vieglo taksometru (tajā skaitā PVN):

1.1. taksometru nolīgšanas tarifs – EUR 1,40,

1.2. attāluma tarifs par vienu kilometru – EUR 0,70,

1.3. laika tarifs par vienu minūti – EUR 0,15.

2. Saistošie noteikumi publicējami oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" un stājas spēkā 2014.gada 1.janvārī.

Valmieras pilsētas domes priekšsēdētājs I.Boķis
Paskaidrojuma raksts
Valmieras pilsētas pašvaldības 2013.gada 31.oktobra saistošajiem noteikumiem Nr.176 "Par maksimālajiem vieglo taksometru pārvadājumu tarifiem Valmieras pilsētā"

Paskaidrojuma raksta sadaļas

Informācija

1. Projekta nepieciešamības pamatojumsSaskaņā ar Autopārvadājumu likuma 39.panta piekto daļu maksimālo maksu (tarifus) par pasažieru un bagāžas pārvadājumiem ar vieglo taksometru nosaka pašvaldība, kura izsniedz speciālās atļaujas (licences) šiem pārvadājumiem.

Pamatojoties uz iepriekšminēto likuma pantu, ar saistošajiem noteikumiem tiek noteikta maksimālā maksa pasažieru pārvadājumiem ar vieglajiem taksometriem Valmieras pilsētas administratīvajā teritorijā.

2. Īss projekta satura izklāsts

Saistošie noteikumi izstrādāti, pamatojoties uz Autopārvadājumu likuma 39.panta piekto daļu.

Noteikumu mērķis – nodrošināt taksometru nozares sakārtošanu un taksometru pakalpojumu ņēmēju aizsardzību atbilstoši Ministru kabineta 2012.gada 3.jūlija noteikumiem Nr.468 "Noteikumi par pasažieru pārvadāšanu ar vieglajiem taksometriem", kas cita starpā nosaka, ka visos taksometros ir jāizsniedz kases čeks, kurā jānorāda taksometra nolīgšanas tarifs, attāluma tarifs par kilometru un laika tarifs par minūti.

Valmieras pilsētas administratīvajā teritorijā nav noteiktas maksimālās maksas pasažieru pārvadājumiem ar vieglajiem taksometriem.

3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetuSaistošie noteikumi nerada tiešu ietekmi uz pašvaldības budžetu.
4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijāSaistošie noteikumi ir attiecināmi uz komersantiem, kuri nodarbojas ar vieglo taksometru pasažieru pārvadājumiem Valmieras pilsētas administratīvajā teritorijā.

Noteikumi paredz tikai maksimālo tarifu noteikšanu, neierobežojot pārvadātāju tiesības, atbilstoši tirgus situācijai, piemērot zemākus tarifus, atbilstoši individuālam ieskatam.

5. Informācija par administratīvajām procedūrāmNav attiecināms.
6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonāmKonsultācijas notikušas ar lielākajiem Valmieras vieglo taksometru pārvadāšanas uzņēmumiem.
Valmieras pilsētas domes priekšsēdētājs I.Boķis
01.01.2014