Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Krāslavas novada domes 2021. gada 29. jūlija saistošos noteikumus "Par Krāslavas novada pašvaldības saistošo noteikumu publicēšanas vietu".

Krāslavas novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr.2015/15

Krāslavā 2015.gada 26.novembrī

Par Krāslavas novada pašvaldības saistošo noteikumu publicēšanas vietu

Apstiprināti
ar Krāslavas novada domes 2015.gada 26.novembra
sēdes lēmumu (prot. Nr.15, 18.§, 18.3.p.)

Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām"
45.panta piekto daļu

1. Saistošie noteikumi nosaka Krāslavas novada pašvaldības saistošo noteikumu publicēšanas vietu.

2. Krāslavas novada pašvaldības saistošo noteikumu publicēšanas vieta ir Krāslavas novada domes informatīvais izdevums "Krāslavas Vēstis".

3. Saistošie noteikumi stājas spēkā likuma "Par pašvaldībām" 45.pantā noteiktajā kārtībā.

Krāslavas novada domes priekšsēdētājs G.Upenieks

 

 

Krāslavas novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.2015/15 "Par Krāslavas novada pašvaldības saistošo noteikumu publicēšanas vietu"
paskaidrojuma raksts

Paskaidrojuma raksta sadaļas

Norādāmā informācija

1. Projekta nepieciešamības pamatojums Grozījumi likuma "Par pašvaldībām" 45.pantā paredz, ka novada domes saistošos noteikumus un to paskaidrojuma rakstu publicē oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" vai vietējā laikrakstā, vai bezmaksas izdevumā. Novada dome pieņem saistošos noteikumus, kuros nosaka saistošo noteikumu publicēšanas vietu.
2. Īss projekta satura izklāsts Saistošie noteikumi nosaka Krāslavas novada pašvaldības saistošo noteikumu publicēšanas vietu.
3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu Tiešas ietekmes nav.
4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā Tiešas ietekmes nav.
5. Informācija par administratīvajām procedūrām Noteikumu izpildi nodrošina Krāslavas novada domes Administratīvā nodaļa.
6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām Nav notikušas.

Krāslavas novada domes priekšsēdētājs G.Upenieks

09.01.2016