Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.
Krāslavas novada pašvaldības domes saistošie noteikumi Nr. 2021/10

Krāslavā 2021. gada 29. jūlijā
Par Krāslavas novada pašvaldības saistošo noteikumu publicēšanas vietu
Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām"
45. panta piekto daļu

1. Saistošie noteikumi nosaka Krāslavas novada pašvaldības saistošo noteikumu publicēšanas vietu.

2. Krāslavas novada pašvaldības saistošo noteikumu publicēšanas vieta ir oficiālais izdevums "Latvijas Vēstnesis".

3. Atzīt par spēku zaudējušiem:

3.1. Krāslavas novada pašvaldības 2015. gada 26. novembra saistošos noteikumus Nr. 2015/15 "Par Krāslavas novada pašvaldības saistošo noteikumu publicēšanas vietu";

3.2. Dagdas novada pašvaldības 2016. gada 25. janvāra saistošos noteikumus Nr. 1 "Par Dagdas novada pašvaldības saistošo noteikumu publicēšanas vietu".

Krāslavas novada pašvaldības domes priekšsēdētājs G. Upenieks
Krāslavas novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr. 2021/10 "Par Krāslavas novada pašvaldības saistošo noteikumu publicēšanas vietu"
paskaidrojuma raksts

1. Projekta nepieciešamības pamatojumsLikuma "Par pašvaldībām" 45. panta piektā daļa noteic, ka novada domes saistošos noteikumus un to paskaidrojuma rakstu publicē oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" vai vietējā laikrakstā, vai bezmaksas izdevumā. Novada dome pieņem saistošos noteikumus, kuros nosaka saistošo noteikumu publicēšanas vietu. Saistošos noteikumus, kuros noteikta saistošo noteikumu publicēšanas vieta, publicē oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" un tie stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas.
2. Īss projekta satura izklāstsAr saistošajiem noteikumiem tiek noteikts, ka Krāslavas novada pašvaldības saistošo noteikumu publicēšanas vieta ir oficiālais izdevums "Latvijas Vēstnesis".
3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetuNeietekmē.
4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijāSaistošie noteikumi neietekmē uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā.
5. Informācija par administratīvajām procedūrāmNav attiecināmi.
6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonāmNav attiecināmi.

Krāslavas novada pašvaldības domes priekšsēdētājs G. Upenieks
28.08.2021