Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Krāslavas novada domes 2021. gada 29. jūlija saistošos noteikumus "Par Krāslavas novada pašvaldības saistošo noteikumu publicēšanas vietu".

Dagdas novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr.1

Dagdā 2016.gada 25.janvārī (prot. Nr.1, 3.§)

Par Dagdas novada pašvaldības saistošo noteikumu publicēšanas vietu

Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām"
45.panta piekto daļu

1. Saistošie noteikumi nosaka Dagdas novada pašvaldības saistošo noteikumu publicēšanas vietu.

2. Dagdas novada pašvaldības saistošo noteikumu publicēšanas vieta ir Dagdas novada pašvaldības informatīvais izdevums "Dagdas Novada Ziņas".

Dagdas novada domes priekšsēdētāja S.Viškure


Paskaidrojuma raksts
Dagdas novada pašvaldības 25.01.2016. saistošajiem noteikumiem Nr.1 "Par Dagdas novada pašvaldības saistošo noteikumu publicēšanas vietu"

Paskaidrojuma raksta sadaļas Norādāmā informācija
1. Projekta nepieciešamības pamatojums 06.11.2015. stājās spēkā 08.10.2015. "Grozījumi likumā "Par pašvaldībām"", kuru 3.punktā noteikts: "Izteikt 45.panta piekto un sesto daļu šādā redakcijā:[..] Novada dome pieņem saistošos noteikumus, kuros nosaka saistošo noteikumu publicēšanas vietu. Saistošos noteikumus, kuros noteikta saistošo noteikumu publicēšanas vieta, publicē oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis". [..]"
2. Īss projekta satura izklāsts Saistošie noteikumi nosaka, ka Dagdas novada pašvaldības turpmāk izdodamo saistošo noteikumu publicēšanas vieta ir Dagdas novada pašvaldības informatīvais izdevums "Dagdas Novada Ziņas".
3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu Nav attiecināmi.
4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā Saistošie noteikumi neietekmē uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā.
5. Informācija par administratīvajām procedūrām Nav attiecināmi.
6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām Nav attiecināmi.

Dagdas novada domes priekšsēdētāja S.Viškure

04.03.2016