Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Ādažu novada domes 2021. gada 26. janvāra saistošos noteikumus "Par Ādažu novada domes saistošo noteikumu publicēšanas vietu".

Ādažu novada domes saistošie noteikumi Nr.43/2015

Ādažu novadā 2015.gada 22.decembrī

Par Ādažu novada domes saistošo noteikumu publicēšanas vietu

APSTIPRINĀTI
ar Ādažu novada domes
2015.gada 22.decembra sēdes lēmumu (prot. Nr.23)

Izdoti saskaņā ar likuma
"Par pašvaldībām" 45.panta piekto daļu

1. Saistošie noteikumi nosaka Ādažu novada domes saistošo noteikumu publicēšanas vietu.

2. Ādažu novada domes saistošo noteikumu publicēšanas vieta ir pašvaldības (vietējais) laikraksts "Ādažu Vēstis".

Ādažu novada domes priekšsēdētāja pirmais vietnieks P.Balzāns


Paskaidrojuma raksts
Ādažu novada domes 2015.gada 22.decembra saistošajiem noteikumiem Nr.43/2015 "Par Ādažu novada domes saistošo noteikumu publicēšanas vietu"

Paskaidrojuma raksta sadaļas un norādāmā informācija
1. Projekta nepieciešamības pamatojums.

2015.gada 6.novembra grozījumi likuma "Par pašvaldībām" 45.panta piektajā daļā nosaka, ka novada domes saistošos noteikumus un to paskaidrojuma rakstu publicē oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" vai vietējā laikrakstā vai bezmaksas izdevumā. Novada dome pieņem saistošos noteikumus, kuros nosaka saistošo noteikumu publicēšanas vietu.

2. Īss projekta satura izklāsts.

Saistošo noteikumu būtība ir noteikt Ādažu novada domes pieņemto saistošo noteikumu publicēšanas vietu.

3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu.

Saistošo noteikumu projekts neparedz ietekmi uz budžetu, jo saglabājas esošā kārtība, ka domes pieņemtie saistošie noteikumi tiek publicēti vietējā laikrakstā "Ādažu Vēstis".

4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz sabiedrību (mērķgrupām) un uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā.

Saistošo noteikumu projekts tiešā veidā neietekmēs sabiedrību un uzņēmējdarbību.

5. Informācija par administratīvajām procedūrām.

Institūcija, kurā privātpersona var vērsties saistošo noteikumu piemērošanā, ir Ādažu novada dome.

6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām.

Nav attiecināma.

Ādažu novada domes priekšsēdētāja pirmais vietnieks P.Balzāns

07.01.2016
Informācijai! Saistībā ar pāreju uz jaunu datu struktūru vietnē var tikt novērotas neprecizitātes. Par tām lūdzam ziņot uz e-pasta adresi likumi@lv.lv.