Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Rīgas domes saistošie noteikumi Nr. 8

Rīgā 2020. gada 12. novembrī (prot. Nr. 5, 16. §)

Par Rīgas domes 2012. gada 28. februāra saistošo noteikumu Nr. 171 "Teritorijas Šampētera ielā 1 izmantošanas un apbūves saistošie noteikumi" atzīšanu par spēku zaudējušiem

Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām"
43. panta pirmās daļas 1. punktu

Atzīt par spēku zaudējušiem Rīgas domes 2012. gada 28. februāra saistošos noteikumus Nr. 171 "Teritorijas Šampētera ielā 1 izmantošanas un apbūves saistošie noteikumi".

Rīgas domes priekšsēdētājs M. Staķis

 

Paskaidrojuma raksts
Rīgas domes 2020. gada 12. novembra saistošajiem noteikumiem Nr. 8 "Par Rīgas domes 2012. gada 28. februāra saistošo noteikumu Nr. 171 "Teritorijas Šampētera ielā 1 izmantošanas un apbūves saistošie noteikumi" atzīšanu par spēku zaudējušiem"

1. Īss saistošo noteikumu satura izklāsts

Ar Rīgas domes 2012. gada 28. februāra saistošajiem noteikumiem Nr. 171 "Teritorijas Šampētera ielā 1 izmantošanas un apbūves saistošie noteikumi" ir apstiprināts detālplānojums teritorijai Šampētera ielā 1 (turpmāk - detālplānojums); detālplānojums ir izstrādāts ar mērķi detalizēt Rīgas teritorijas plānojumā 2006.-2018. gadam noteiktās plānotās (atļautās) izmantošanas prasības un izmantošanas aprobežojumus, kā arī paredzēt tām atbilstošu infrastruktūru.

Detālplānojums līdz šim nav īstenots. Ņemot vērā to, ka daļa detālplānojuma teritorijas atrodas "Rail Baltica" lokāplānojuma teritorijā, kas būtiski ietekmēs tālāko teritorijas izmantošanu un attīstību, detālplānojumā paredzētie risinājumi attīstīt teritoriju kā vienotu dzīvojamo, darījumu un pakalpojumu kompleksu, veidojot vienotu iekšēju ceļu, inženierkomunikāciju un zaļo zonu tīklu, ir zaudējuši aktualitāti.

Teritorijas īpašnieks A/S "Ligija Teks", kas ierosināja detālplānojuma izstrādi, vēlas atcelt detālplānojumu, lai veiktu īpašuma sakārtošanu saskaņā ar Rīgas teritorijas plānojumu 2006.-2018. gadam.

Detālplānojuma teritorijā atrodas arī pašvaldībai piederošs zemesgabals, ir saņemts Rīgas domes Īpašuma departamenta saskaņojums par minētā dokumenta atzīšanu par spēku zaudējušu.

2. Saistošo noteikumu nepieciešamības pamatojums

Ar šiem saistošajiem noteikumiem par spēku zaudējušiem tiek atzīti Rīgas domes 2012. gada 28. februāra saistošie noteikumi Nr. 171 "Teritorijas Šampētera ielā 1 izmantošanas un apbūves saistošie noteikumi", lai zemesgabala īpašnieki varētu sakārtot īpašumu atbilstoši Rīgas teritorijas plānojumā 2006.-2018. gadam noteiktajam.

3. Informācija par saistošo noteikumu ietekmi uz pašvaldības budžetu

Pašvaldības budžetu neietekmē.

4. Informācija par saistošo noteikumu ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā

Netiek radīta ietekme uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā.

5. Informācija par saistošo noteikumu ietekmi uz administratīvajām procedūrām

Nav ietekmes uz administratīvajām procedūrām.

6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām

Konsultācijas ar privātpersonām nav veiktas.

Rīgas domes priekšsēdētājs M. Staķis

23.12.2020