Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Saulkrastu pilsētas ar lauku teritoriju domes saistošie noteikumi Nr.1

(prot. Nr.8, 37.§) Saulkrastos 2003.gada 27.augustā

Par Saulkrastu pilsētas ar lauku teritoriju teritorijas plānojumu

Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām" 21.panta 3.punktu, 43.panta 1.punktu, Teritorijas plānošanas likuma 6.panta sesto daļu un 7.panta sestās daļas 2.punktu

1. Apstiprināt Saulkrastu pilsētas ar lauku teritoriju teritorijas plānojumu saskaņā ar šo noteikumu pielikumā pievienoto projektu.

2. Saulkrastu pilsētas ar lauku teritoriju teritorijas plānojumā ir noteiktas Saulkrastu pilsētas ar lauku teritoriju (turpmāk - Saulkrastu pilsēta) attīstības iespējas, virzieni un ierobežojumi, noteikta Saulkrastu pilsētas teritorijas pašreizējā un plānotā (atļautā) izmantošana, šīs teritorijas izmantošanas aprobežojumi.

3. Saulkrastu pilsētas ar lauku teritoriju teritorijas plānojumā noteiktās prasības ir saistošas, izstrādājot detālplānojumus, veicot būvniecību un cita veida teritorijas izmantošanu Saulkrastu pilsētā ar lauku teritoriju.

4. Ikviens interesents ir tiesīgs iepazīties ar Saulkrastu pilsētas ar lauku teritoriju teritorijas plānojumu.

5. Saulkrastu pilsētas ar lauku teritoriju teritorijas plānojums ir pieejams Saulkrastu pilsētas ar lauku teritoriju domē.

6. Saulkrastu pilsētas ar lauku teritoriju dome regulāri informē par pieņemtajiem teritorijas plānojuma un Apbūves noteikumu grozījumiem un papildinājumiem.

Saulkrastu pilsētas ar lauku teritoriju domes priekšsēdētājs A.Krūmiņš

 Ar Saulkrastu pilsētas ar lauku teritoriju teritorijas plānojuma dokumentāciju un Apbūves noteikumiem ikviens interesents var iepazīties Saulkrastu pilsētas domes Būvvaldē vai lietvedībā Raiņa ielā 8, Saulkrastos.

12.09.2003
Informācijai! Saistībā ar pāreju uz jaunu datu struktūru vietnē var tikt novērotas neprecizitātes. Par tām lūdzam ziņot uz e-pasta adresi likumi@lv.lv.