Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: spēkā esošs
Talsu novada domes saistošie noteikumi Nr. 45

Talsos 2009. gada 10. septembrī (prot. Nr. 10, 9. §, lēmums Nr. 208)
Par detālplānojumu (kods 10-1) nekustamajam īpašumam Talsos, Dundagas ielā 21 un Dundagas ielā 19
Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām"
21. panta pirmās daļas 16. punktu,
Teritorijas plānošanas likuma 6. panta sesto daļu
un Pārejas noteikumu 13. punktu

1. Ar šiem saistošajiem noteikumiem tiek apstiprināts detālplānojums nekustamajiem īpašumiem Talsos, Dundagas ielā 21 (kad. Nr. 8801 010 0120) un Dundagas ielā 19 (kad. Nr. 8801 010 0094).

2. Atzīt par spēku zaudējušiem Talsu pilsētas domes 2009. gada 23. marta saistošos noteikumus Nr. 8 "Par detālplānojumu (kods 10-1) nekustamajam īpašumam Talsos, Dundagas ielā 21 un Dundagas ielā 19".

Talsu novada domes priekšsēdētājs M. Krotovs
Ar detālplānojuma pilnu redakciju var iepazīties Talsu novada pašvaldības Attīstības plānošanas un projektu vadības nodaļā Kareivju ielā 7, Talsos
01.10.2009