Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Jelgavas pilsētas domes 2021. gada 23. septembra saistošos noteikumus "Maznodrošinātas mājsaimniecības ienākumu slieksnis un sociālās palīdzības pabalsti Jelgavas valstspilsētas pašvaldībā".
Jelgavas pilsētas pašvaldības saistošie noteikumi Nr. 21-1

Jelgavā 2021. gada 21. janvārī (prot. Nr. 1, 3. p.)
Maznodrošinātas mājsaimniecības statusa noteikšana Jelgavas pilsētas pašvaldībā
I. Vispārīgie jautājumi

1. Saistošie noteikumi nosaka kārtību maznodrošinātas mājsaimniecības statusa noteikšanai Jelgavas pilsētas pašvaldībā.

2. Maznodrošinātas mājsaimniecības statusa noteikšanu, tajā skaitā mājsaimniecības kopējo materiālo resursu izvērtēšanu, veic Jelgavas pilsētas pašvaldības iestāde "Jelgavas sociālo lietu pārvalde" (turpmāk – JSLP) Latvijas Republikas normatīvajos aktos un šo saistošo noteikumu noteiktajā kārtībā.

II. Maznodrošinātas mājsaimniecības statusa noteikšana

3. Mājsaimniecība Jelgavas pilsētas pašvaldības administratīvajā teritorijā uzskatāma par maznodrošinātu, ja tās kopējie materiālie resursi un materiālā stāvokļa līmenis nepārsniedz Latvijas Republikas normatīvajos aktos mājsaimniecības atzīšanai par maznodrošinātu noteikto, un ienākumu slieksnis nepārsniedz 370,00 euro pirmajai vai vienīgajai personai un 259,00 euro pārējām personām mājsaimniecībā.

4. Lēmumu par mājsaimniecības atbilstību maznodrošinātas mājsaimniecības statusam pieņem JSLP Pabalstu piešķiršanas darba grupa, kas izveidota ar JSLP vadītāja rīkojumu.

III. Citi jautājumi

5. Atzīt par spēku zaudējušiem Jelgavas pilsētas pašvaldības 2014. gada 18. decembra saistošos noteikumus Nr. 14-25 "Trūcīgas un maznodrošinātas ģimenes (personas) statusa noteikšana Jelgavas pilsētas pašvaldībā".

6. Saistošie noteikumi piemērojami no 2021. gada 1. janvāra.

Jelgavas pilsētas domes priekšsēdētājs A. Rāviņš
Jelgavas pilsētas pašvaldības 2021. gada 21. janvāra saistošo noteikumu Nr. 21-1 "Maznodrošinātas mājsaimniecības statusa noteikšana Jelgavas pilsētas pašvaldībā"
paskaidrojuma raksts
Paskaidrojuma raksta sadaļasNorādāmā informācija
1. Īss projekta satura izklāstsSaskaņā ar Latvijas Republikas Saeimas 2020. gada 24. novembrī pieņemto likumu "Grozījumi Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā" no 2021. gada 1. janvāra tiek mainīta sociālās palīdzības sistēma, attiecīgi 2021. gada 1. janvārī zaudējuši spēku Jelgavas pilsētas pašvaldības 18.12.2014. saistošie noteikumi Nr. 14-25 "Trūcīgas un maznodrošinātas ģimenes (personas) statusa noteikšana Jelgavas pilsētas pašvaldībā".

Saskaņā ar Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 33. panta trešo daļu maznodrošinātas mājsaimniecības ienākumu slieksni nosaka katra pašvaldība.

Maznodrošinātas mājsaimniecības statusa saņemšanas kārtība no 2021. gada 1. janvāra ir noteikta Ministru kabineta 2020. gada 17. decembra noteikumos Nr. 809 "Noteikumi par mājsaimniecības materiālās situācijas izvērtēšanu un sociālās palīdzības saņemšanu".

Jaunie saistošie noteikumi (turpmāk – noteikumi) tiek izdoti, lai ievērotu normatīvo aktu prasības sociālās palīdzības jomā un nodrošinātu Jelgavas pilsētas pašvaldībā vienlīdzīgu pieeju un iespēju pretendēt uz maznodrošinātas mājsaimniecības statusu visām iedzīvotāju kategorijām, nosakot, ka ar 01.01.2021. maznodrošinātas mājsaimniecības ienākumu slieksnis nepārsniedz 370,00 euro pirmajai vai vienīgajai personai un 259,00 euro pārējām personām mājsaimniecībā.

2. Projekta nepieciešamības pamatojumsNoteikumi nepieciešami sakarā ar izmaiņām normatīvajos aktos sociālās palīdzības jomā par mājsaimniecības materiālās situācijas izvērtēšanu un ienākumu sliekšņu noteikšanu maznodrošinātas mājsaimniecības statusa saņemšanai.
3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu

 

Noteikumu realizēšanai tiek plānoti naudas līdzekļi Jelgavas pilsētas pašvaldības iestādes "Jelgavas sociālo lietu pārvalde" (turpmāk – JSLP) 2021. gada budžetā. Tiek prognozēts, ka noteikumu realizēšanai ir nepieciešami naudas līdzekļi 697 637,00 euro apmērā (pieaugums 22 % salīdzinot ar 2020. gada izpildi), jo tiek prognozēta mājsaimniecību skaita palielināšanās vidēji par 40 %, kas var vērsties pēc sociālās palīdzības.

2020. gadā decembrī 960 mājsaimniecībām ir noteikts trūcīgas/maznodrošinātas mājsaimniecības statuss, attiecīgi 2021. gadā plānots, ka minēto statusu varētu noteikt 1344 mājsaimniecībām, kuras varēs pretendēt uz sociālo palīdzību saskaņā ar pašvaldības saistošajiem noteikumiem.

4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijāNav.
5. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz administratīvajām procedūrām

Nav.

6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonāmNav notikušas.
Jelgavas pilsētas domes priekšsēdētājs A. Rāviņš
30.01.2021