Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Siguldas novada domes 2021. gada 12. augusta saistošos noteikumus Nr. 5 "Par Siguldas novada pašvaldības domes saistošo noteikumu publicēšanas vietu".
Mālpils novada domes saistošie noteikumi Nr.9

Mālpilī 2015.gada 25.novembrī
Par Mālpils novada domes saistošo noteikumu publicēšanas vietu
APSTIPRINĀTI
ar Mālpils novada domes
2015.gada 25.novembra sēdes lēmumu Nr. 11/11

Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām"
45.panta piekto daļu

1. Ar šiem saistošajiem noteikumiem tiek noteikta Mālpils novada domes saistošo noteikumu publicēšanas vieta.

2. Mālpils novada domes saistošo noteikumu publicēšanas vieta ir Mālpils novada domes informatīvajā izdevumā "Mālpils Vēstis".

Mālpils novada domes priekšsēdētāja vietniece S.Strausa
Mālpils novada domes saistošo noteikumu Nr.9 "Par Mālpils novada domes saistošo noteikumu publicēšanas vietu"
paskaidrojuma raksts
Paskaidrojuma raksta sadaļaInformācija
1. Pašreizējās situācijas raksturojumsLīdz šim laikam Mālpils novada domes saistošie noteikumi ir tikuši publicēti Mālpils novada domes informatīvajā izdevumā "Mālpils Vēstis" un Mālpils novada domes tīmekļa vietnē www.malpils.lv.
2. Projekta nepieciešamības pamatojums2015.gada 6.novembrī spēkā stājās 2015.gada 8.oktobra likums "Grozījumi likumā "Par pašvaldībām", saskaņā ar kura nosacījumiem ir paredzēta jauna kārtība attiecībā uz pašvaldību saistošo noteikumu publicēšanu, nosakot prasību novada domei līdz 2016.gada 30.jūnijam noteikt saistošo noteikumu publicēšanas vietu. Saistošos noteikumus un to paskaidrojuma rakstu ir pieļaujams publicēt oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" vai vietējā laikrakstā, vai bezmaksas izdevumā.
3. Īss projekta satura izklāstsAr saistošajiem noteikumiem tiek noteikta Mālpils novada domes saistošo noteikumu publicēšanas vieta. Mālpils novada domes saistošo noteikumu publicēšanas vieta tiek noteikta Mālpils novada domes informatīvajā izdevumā "Mālpils Vēstis".
4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetuPašvaldības budžetu saistošie noteikumi neietekmē.
5. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijāPastāvošo uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā saistošie noteikumi nemaina un neietekmē.
6. Informācija par administratīvajām procedūrāmNav attiecināms.
7. Informācija par konsultācijām ar privātpersonāmPriekšlikumi un iebildumi no privātpersonām nav saņemti.
10.12.2015