Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: zaudējis spēku
Attēlotā redakcija: 17.06.2010. - 29.05.2012. / Vēsturiskā
Tiesību akts ir zaudējis spēku.
Jūrmalas pilsētas domes saistošie noteikumi Nr.4

Jūrmalā 2008.gada 17.janvārī (prot. Nr.1, 15.p.)
Par Jūrmalas pašvaldības pabalstu jaundzimušo aprūpei
Izdoti saskaņā ar Latvijas Republikas likuma "Par pašvaldībām" 43.panta 3.daļu
(Jūrmalas pilsētas domes 20.05.2010. saistošo noteikumu Nr.26 redakcijā)
1. Vispārīgie nosacījumi

1.1. Pabalsts paredzēts jaundzimušā bērna uzturēšanai.

2. Pabalsta apmērs

2.1. Pabalsta apmērs ir Ls 100 (viens simts latu) par katru jaundzimušo bērnu.

2.2. Pabalstu izmaksā Jūrmalas pilsētas Labklājības pārvalde.

3. Pabalsta piešķiršanas un izmaksas kārtība

3.1. Tiesības saņemt pabalstu par katru jaundzimušo ir Latvijas Republikas pilsoņiem, nepilsoņiem, kuriem ir piešķirts personas kods un ja viena no vecākiem un jaundzimušā pamatdzīvesvieta ir deklarēta Jūrmalas pilsētā.

3.2. Jūrmalas pilsētas Labklājības pārvalde piešķir un izmaksā pabalstu no Jūrmalas pašvaldības budžeta līdzekļiem (pabalsti iedzīvotājiem):

3.2.1. vienam no bērna vecākiem;

3.2.2. personai, kura adoptējusi vai ņēmusi aizbildnībā bērnu līdz 12 mēnešu vecumam un ja šis pabalsts nav izmaksāts bērna vecākiem.

3.3. Lai saņemtu pabalstu, 3.2.1. un 3.2.2.punktā minētajām personām, uzrādot personu apliecinošu dokumentu, jāiesniedz Jūrmalas pilsētas Labklājības pārvaldē šādi dokumenti:

3.3.1. iesniegums pabalsta saņemšanai sakarā ar bērna piedzimšanu;

3.3.2. bērna dzimšanas apliecības kopija (uzrādot oriģinālu);

3.3.3. (svītrots ar Jūrmalas pilsētas domes 20.05.2010. saistošajiem noteikumiem Nr.26);

3.3.4. (svītrots ar Jūrmalas pilsētas domes 20.05.2010. saistošajiem noteikumiem Nr.26).

3.3.1 Labklājības pārvalde pārliecinās par personas norādīto ziņu atbilstību valsts nozīmes informācijas sistēmās esošajām ziņām.

(Jūrmalas pilsētas domes 20.05.2010. saistošo noteikumu Nr.26 redakcijā)

3.4. Pabalsts jāpieprasa 6 mēnešu laikā no bērna dzimšanas dienas. Pabalstu piešķir viena mēneša laikā no pieprasīšanas dienas.

3.5. Pabalsta izmaksu var aizturēt vai pabalstu piešķirt mantiskā veidā, ja bērna vecāki vai cita persona bērnu faktiski nekopj un neaudzina, pamatojoties uz Bāriņtiesas vai sociālā darbinieka rakstisku slēdzienu.

3.6. Pabalstu nepiešķir, ja bērns pēc piedzimšanas nodzīvojis mazāk kā septiņas diennaktis.

4. Lēmuma apstrīdēšanas un pārsūdzības kārtība

4.1. Lēmumu par pabalsta piešķiršanu vai atteikumu persona mēneša laikā var apstrīdēt Jūrmalas pilsētas domē, bet Jūrmalas pilsētas domes lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā likumā noteiktajā kārtībā.

5. Noslēguma jautājumi

5. Saistošie noteikumi publicējami laikrakstos “Latvijas Vēstnesis” un “Jūrmalas Ziņas” un stājas spēkā nākamajā dienā pēc publicēšanas laikrakstā “Latvijas Vēstnesis”.

Jūrmalas pilsētas domes priekšsēdētājs R.Munkevics
17.06.2010