Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: spēkā esošs
Daugavpils domes saistošie noteikumi Nr. 28

2022. gada 10. novembrī (prot. Nr. 36, 7. §)
Ēdināšanas izdevumu kompensēšana izglītojamajiem, kuri profesionālās ievirzes sporta izglītības iestādēs apgūst interešu izglītības programmu "Sporta meistarības pilnveidošana"
APSTIPRINĀTI
ar Daugavpils domes
2022. gada 10. novembra lēmumu Nr. 747

Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām"
43. panta trešo daļu, Izglītības likuma
17. panta trešās daļas 11. punktu

1. Saistošie noteikumi nosaka ēdināšanas izdevumu kompensācijas apmēru izglītojamajiem, kuri apgūst interešu izglītības programmu "Sporta meistarības pilnveidošana" Daugavpils pilsētas profesionālās ievirzes sporta izglītības iestādēs.

2. Ēdināšanas izdevumi tiek kompensēti 100 % apmērā mācību gada ietvaros.

3. Izglītojamo ēdināšanas izdevumu kompensēšana tiek nodrošināta no pašvaldības budžeta līdzekļiem.

4. Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde "Sporta pārvalde" nosaka kārtību, kādā piešķir un izlieto pašvaldības budžeta līdzekļus izglītojamo ēdināšanai.

Daugavpils domes priekšsēdētājs A. Elksniņš
Daugavpils domes 2022. gada 10. novembra saistošo noteikumu Nr. 28 "Ēdināšanas izdevumu kompensēšana izglītojamajiem, kuri profesionālās ievirzes sporta izglītības iestādēs apgūst interešu izglītības programmu "Sporta meistarības pilnveidošana""
paskaidrojuma raksts
Paskaidrojuma raksta sadaļasNorādāmā informācija
1. Projekta nepieciešamības pamatojumsSaskaņā ar Izglītības likuma 17. panta trešās daļas 11. punktu pašvaldība nosaka tos izglītojamos, kuru ēdināšanas izmaksas sedz pašvaldība.
2. Īss projekta satura izklāstsAr saistošajiem noteikumiem noteikts, ka Daugavpils profesionālās ievirzes sporta izglītības iestāžu, kura īsteno interešu izglītības programmu "Sporta meistarības pilnveidošana", izglītojamo ēdināšana (launags) tiek nodrošināta no pašvaldības budžeta līdzekļiem.
3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetuSaistošo noteikumu izpilde notiks budžeta ietvaros.
Līdz 2022. gada beigām provizoriskās izmaksas: 33 audzēkņi × 2,70 EUR × 28 dienas = 2494,80 EUR.
4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijāNav attiecināms.
5. Informācija par administratīvajām procedūrāmSaistošo noteikumu ievērošanu organizēs un nodrošinās Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde "Sporta pārvalde" un profesionālās ievirzes sporta izglītības iestādes.
6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonāmKonsultācijas ar Daugavpils pilsētas dibināto profesionālo ieviržu sporta izglītības iestāžu pedagoģisko sastāvu.
Daugavpils domes priekšsēdētājs A. Elksniņš
24.11.2022