Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Jēkabpils novada domes 2021. gada 8. jūlija saistošos noteikumus Nr. 2 "Par Jēkabpils novada domes pieņemto saistošo noteikumu publicēšanas vietu".

Salas novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr.4

Salas novada Salas pagastā 2016.gada 28.aprīlī

Par Salas novada pašvaldības saistošo noteikumu publicēšanas vietu

APSTIPRINĀTI
Salas novada domes
2016.gada 28.aprīļa sēdē (prot. Nr.4, 6.p.)

Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām"
45.panta piekto daļu

1. Saistošie noteikumi nosaka Salas novada pašvaldības saistošo noteikumu publicēšanas vietu.

2. Salas novada pašvaldības saistošo noteikumu publicēšanas vieta ir Salas novada pašvaldības bezmaksas informatīvais izdevums "Salas Novada Vēstis".

Salas novada domes priekšsēdētāja I.SproģeSalas novada pašvaldības 2016.gada 28.aprīļa saistošo noteikumu Nr.4 "Par Salas novada pašvaldības saistošo noteikumu publicēšanas vietu"
paskaidrojuma raksts

Sadaļa Informācija
1. Projekta nepieciešamības pamatojums Saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām" 45.panta piekto daļu novada domes saistošos noteikumus un to paskaidrojuma rakstu publicē oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" vai vietējā laikrakstā, vai bezmaksas izdevumā. Novada dome pieņem saistošos noteikumus, kuros nosaka saistošo noteikumu publicēšanas vietu.

2. Īss projekta satura izklāsts

2015.gada 6.novembrī spēkā stājās grozījumi likuma "Par pašvaldībām" 45.panta piektajā daļā. Jaunais tiesiskais regulējums paredz, ka novada domes saistošos noteikumus un to paskaidrojuma rakstu publicē oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" vai vietējā laikrakstā, vai bezmaksas izdevumā. Novada dome pieņem saistošos noteikumus, kuros nosaka saistošo noteikumu publicēšanas vietu. Saistošos noteikumus, kuros noteikta saistošo noteikumu publicēšanas vieta, publicē oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis". Novada dome saistošo noteikumu publicēšanas vietu maina ne biežāk kā reizi gadā.

Likuma "Par pašvaldībām" Pārejas noteikumu 34.punkts nosaka, ka novada dome izpilda šā likuma 45.panta piektajā daļā minēto prasību par saistošo noteikumu publicēšanas vietas noteikšanu līdz 2016.gada 30.jūnijam.

3. Informācija par plānoto ietekmi uz pašvaldības budžetu Saistošie noteikumi pašvaldības budžetu neietekmēs.
4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā Nav attiecināms.
5. Informācija par administratīvajām procedūrām Saistošo noteikumu projekts izskatīts Salas novada pašvaldības Finanšu komitejas sēdē.
6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām Nav attiecināms.

Salas novada domes priekšsēdētāja I.Sproģe

07.06.2016