Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs
Citi ar Covid-19 izplatības pārvaldību un seku pārvarēšanu saistīti tiesību akti pieejami tematiskajā atvērumā "Covid-19" un "Covid-19 pašvaldībās". Tiesību aktu skaidrojumi pieejami LV portāla tematiskajā atvērumā un žurnāla "Jurista Vārds" tematiskajā atvērumā (bezmaksas brīvpieeja).

Ludzas novada domes saistošie noteikumi Nr. 2

Ludzā 2021. gada 18. februārī

Par Ludzas novada domes 2020. gada 6. novembra saistošo noteikumu Nr. 13 "Par ēdināšanas atbalstu izglītojamajiem sakarā ar Covid-19 infekcijas izplatību" atcelšanu

Apstiprināti ar Ludzas novada domes
18.02.2021. sēdes lēmumu (prot. Nr. 3, 3. §)

Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām"
43. panta trešo daļu,
Izglītības likuma
17. panta trešās daļas 11. punktu

Atcelt 2020. gada 6. novembra Ludzas novada domes saistošos noteikumus Nr. 13 "Par ēdināšanas atbalstu izglītojamajiem sakarā ar Covid-19 infekcijas izplatību".

Ludzas novada domes priekšsēdētājs E. Mekšs

 

Ludzas novada domes 2021. gada 18. februāra saistošo noteikumu Nr. 2 "Par Ludzas novada domes 2020. gada 6. novembra saistošo noteikumu Nr. 13 "Par ēdināšanas atbalstu izglītojamajiem sakarā ar Covid-19 infekcijas izplatību" atcelšanu"
paskaidrojuma raksts

Paskaidrojuma raksta sadaļas

Norādāmā informācija

1. Projekta nepieciešamības pamatojums Likuma "Par pašvaldībām" 43. panta trešā daļa paredz, ka dome var pieņemt saistošus noteikumus arī, lai nodrošinātu pašvaldības autonomo funkciju un brīvprātīgo iniciatīvu izpildi.
2. Īss projekta satura izklāsts Saistošie noteikumi paredz atcelt 2020. gada 6. novembra Ludzas novada domes saistošos noteikumus Nr. 13 "Par ēdināšanas atbalstu izglītojamajiem sakarā ar Covid-19 infekcijas izplatību".
3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu Nav.
4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā Nav.
5. Informācija par administratīvajām procedūrām Ēdināšanas atbalsts izglītojamajiem turpmāk tiks sniegts saskaņā ar Ludzas novada domes lēmumu.
6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām Nav.

Ludzas novada domes priekšsēdētājs E. Mekšs

02.03.2021
Informācijai! Saistībā ar pāreju uz jaunu datu struktūru vietnē var tikt novērotas neprecizitātes. Par tām lūdzam ziņot uz e-pasta adresi likumi@lv.lv.