Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: spēkā esošs
Attēlotā redakcija: 01.01.2020. - ... / Spēkā esošā
Jūrmalas pilsētas domes saistošie noteikumi Nr.19

Jūrmalā 2014.gada 10.jūlijā (prot. Nr.11, 17.p.)
Par ēdināšanas maksas atvieglojumiem Jūrmalas pilsētas izglītības iestādēs
Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām"
43.panta trešo daļu,
Izglītības likuma 17.panta trešās daļas 11.punktu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Saistošie noteikumi (turpmāk – saistošie noteikumi) nosaka kārtību, kādā tiek piešķirti ēdināšanas maksas atvieglojumi izglītojamajiem Jūrmalas pilsētas pašvaldības dibinātajās izglītības iestādēs.

2. Tiesības saņemt ēdināšanas maksas atvieglojumus 100% apmērā ir:

2.1. visiem izglītojamajiem pirmsskolas izglītības programmās;

2.2. visiem izglītojamajiem 1.–12.klases izglītības programmās;

2.3. visiem pašvaldības izglītības iestāžu organizēto bērnu vasaras nometņu un sporta profesionālās ievirzes izglītības programmu nometņu dalībniekiem, kuru organizēšanas izdevumus pašvaldība sedz 100% apmērā;

3. Tiesības saņemt ēdināšanas maksas atvieglojumus ir visiem sporta profesionālās ievirzes izglītības programmu īstenošanai paredzēto sacensību, ja tās notiek citā pašvaldībā Latvijas teritorijā, un nometņu dalībniekiem šo noteikumu 7.punktā un 8.punktā noteiktajā apmērā.

(Jūrmalas pilsētas domes 25.07.2019. saistošo noteikumu Nr. 26 redakcijā)

II. Ēdināšanas maksas un atvieglojumu apmērs

4. Izglītības iestādēs, kur ēdināšanu nodrošina pati izglītības iestāde:

4.1. izglītojamajiem, kas apgūst pirmsskolas izglītības programmas – 1,90 euro dienā;

4.2. 1.–4.klašu izglītojamajiem – 1,42 euro par pusdienu ēdienreizi, tajā skaitā ēdienreizes pagatavošanai nepieciešamo pārtikas izejvielu daļa 1,15 euro apmērā;

4.3. 5.–12.klašu izglītojamajiem – 1,40 euro par pusdienu ēdienreizi.

(Grozīts ar Jūrmalas pilsētas domes 04.09.2014. saistošajiem noteikumiem Nr.25, kas piemērojami ar 01.09.2014.)

5. Izglītības iestādēs, kur ēdināšanu nodrošina ārpakalpojuma sniedzējs, atbilstoši iepirkuma procedūras rezultātiem, bet ne vairāk kā:

5.1. izglītojamajiem, kas apgūst pirmsskolas izglītības programmas – 2,39 euro dienā;

5.2. 1.–4.klašu izglītojamajiem – 1,74 euro par pusdienu ēdienreizi;

5.3. 5.–12.klašu izglītojamajiem – 1,96 euro par pusdienu ēdienreizi.

(Grozīts ar Jūrmalas pilsētas domes 31.10.2019. saistošajiem noteikumiem Nr. 45)

6. Pašvaldības izglītības iestāžu organizēto bērnu vasaras nometņu dalībniekiem, kuru organizēšanas izdevumus pašvaldība sedz 100% apmērā, atbilstoši iepirkuma procedūras rezultātiem, bet ne vairāk kā:

6.1. dienas nometnēs – nepārsniedzot 3,50 euro dienā;

6.2. diennakts nometnēs – nepārsniedzot 7,00 euro diennaktī.

7. Sporta profesionālās ievirzes izglītības programmu īstenošanai paredzēto sacensību un nometņu dalībniekiem, ja tās notiek citā pašvaldībā Latvijas teritorijā, atbilstoši iepirkuma procedūras rezultātiem, bet ne vairāk kā:

7.1. vienas dienas sacensībās vai dienas nometnēs – nepārsniedzot 4,50 euro dienā;

7.2. vairāku dienu sacensībās vai diennakts nometnēs – nepārsniedzot 11,00 euro diennaktī.

(Jūrmalas pilsētas domes 25.07.2019. saistošo noteikumu Nr. 26 redakcijā)

8. Pašvaldības sporta profesionālās ievirzes izglītības programmu nometņu dalībniekiem, kuru organizēšanas izdevumus pašvaldība sedz 100% apmērā, atbilstoši iepirkuma procedūras rezultātiem, bet ne vairāk kā:

8.1. dienas nometnēs – nepārsniedzot 4,50 euro dienā;

8.2. diennakts nometnēs – nepārsniedzot 11,00 euro diennaktī

(Grozīts ar Jūrmalas pilsētas domes 25.07.2019. saistošajiem noteikumiem Nr. 26)

III. Noslēguma jautājumi

9. Saistošie noteikumi stājas spēkā 2014.gada 1.septembrī.

10. Ar šo saistošo noteikumu spēkā stāšanos spēku zaudē Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 30.augusta saistošie noteikumi Nr.33 "Par ēdināšanas maksas pakalpojumiem Jūrmalas pašvaldības izglītības iestādēs".

Jūrmalas pilsētas domes priekšsēdētājs G.Truksnis
01.01.2020