Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Mārupes novada domes saistošie noteikumi Nr. 7/2018

Mārupē 2018. gada 23. maijā

Lokālplānojuma sportam un aktīvai atpūtai paredzētās teritorijas attīstībai Mārupes novada Tīraines ciema daļā grafiskā daļa un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi

Apstiprināti
ar Mārupes novada domes
2018. gada 23. maija
sēdes Nr. 9 lēmumu Nr. 7

Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām"
43. panta pirmo daļu, Teritorijas attīstības plānošanas likuma
25. panta pirmo daļu, Ministru kabineta
2014. gada 14. oktobra noteikumu Nr. 628
"Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības
plānošanas dokumentiem
" 91. un 92. punktu

1. Ar šiem saistošiem noteikumiem tiek apstiprinātas Lokālplānojuma sportam un aktīvai atpūtai paredzētās teritorijas attīstībai Mārupes novada Tīraines ciema daļā saistošās daļas:

1.1. Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi;

1.2. Grafiskā daļa funkcionālais zonējums un aizsargjoslas, kas noteiktas pašvaldības kompetencē esošajām apgrūtinātajām teritorijām un objektiem.

2. Ar šiem saistošajiem noteikumiem spēku zaudē 2008. gada 27. augusta Mārupes pagasta padomes saistošie noteikumi Nr. 38 "Mārupes pagasta saimniecības "Laukkalniņi" detālplānojums" (protokols Nr. 14, p. 7.4), ar kuriem apstiprinātais detālplānojums nekustamajam īpašumam "Laukkalniņi", (kadastra Nr. 80760080359), Tīrainē, Mārupes novadā.

Mārupes novada domes priekšsēdētājs M. Bojārs

08.06.2018