Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: spēkā esošs
Jelgavas pilsētas pašvaldības saistošie noteikumi Nr.14-6

Jelgavā 2014.gada 27.martā
Nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas kārtība
Apstiprināti ar Jelgavas pilsētas domes
2014.gada 27.marta lēmumu Nr.4/3

Saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām" 46.pantu un
likuma "Par nekustamā īpašuma nodokli" 2.panta 8.1 daļu un
Pārejas noteikumu 63.punktu

1. Saistošie noteikumi nosaka nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas kārtību Jelgavas pilsētas administratīvajā teritorijā.

2. Nekustamā īpašuma nodokli par daudzdzīvokļu dzīvojamo māju (tās daļu), kas ierakstīta zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda, un pašvaldībai piederošo vai piekritīgo zemi, uz kuras šī māja atrodas, maksā:

2.1. īrnieki un nomnieki, kuriem īres un nomas līgumi slēgti ar pašvaldību;

2.2. personas, kuras īpašuma tiesības uz dzīvojamo māju (tās daļu) ieguvušas līdz dzīvojamās mājas privatizācijai;

2.3. dzīvokļu īpašumu tiesiskie valdītāji (līdz nekustamā īpašuma reģistrēšanai zemesgrāmatā);

2.4. personas, kuras faktiski lieto nekustamo īpašumu.

3. Saistošie noteikumi piemērojami no 2014.gada 1.janvāra.

4. Saistošie noteikumi stājas spēkā 2014.gada 3.aprīlī.

Jelgavas pilsētas domes priekšsēdētāja vietniece R.Vectirāne
03.04.2014