Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: spēkā esošs
Attēlotā redakcija: 01.01.2014. - ... / Spēkā esošā
Rēzeknes pilsētas domes saistošie noteikumi Nr.13

1998. gada 5. martā
Par pašvaldības nodevām par Rēzeknes pilsētas domes izsniegtajiem oficiālajiem dokumentiem un apliecinātām to kopijām
Izdoti, pamatojoties uz LR likuma "Par pašvaldībām"
21. pantu un LR likuma "Par nodokļiem un nodevām" 12. pantu

1. Noteikt pašvaldības nodevas par domes izsniegtajiem oficiālajiem dokumentiem un apliecinātām to kopijām:

1.1. apliecināta pilsētas domes lēmuma vai protokola kopija 1,42 euro;

1.2. pilsētas domes komisiju sēdes protokola izraksts 1,42 euro;

1.3. izziņas no pašvaldības arhīviem:

— no 1906. gada līdz 1954. gadam, to ieskaitot 1,14 euro;

— no 1955. gada līdz mūsdienām 0,71 euro;

1.4. izziņa par nekustanā īpašuma piederību

— fiziskām personām 4,27 euro;

— juridiskām personām 7,11 euro.

(Grozīts ar Rēzeknes pilsētas domes 27.09.2013. saistošajiem noteikumiem Nr.29)

2. Nodevas maksātāji ir fiziskas un juridiskas personas, kuras saņem attiecīgos dokumentus.

3. Pašvaldības nodeva samaksājama pirms dokumenta saņemšanas un ieskaitāma pilsētas budžetā.

4. No pašvaldības nodevas atbrīvojamas politiski represētās personas un maznodrošinātie iedzīvotāji.

5. Par 1.2. un 1.3. punktā minētajiem dokumentiem nodeva nav jāmaksā, ja to izsniegšana ir paredzēta likumdošanā.

6. Lēmums par nodevu noteikšanu stājas spēkā nākošajā dienā pēc tā publicēšanas oficiālajā laikrakstā "Latvijas Vēstnesis".

Rēzeknes pilsētas domes priekšsēdētājs J.Jukna
01.01.2014