Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Madonas novada domes 2021. gada 2. jūlija saistošos noteikumus Nr. 1 "Par Madonas novada pašvaldības saistošo noteikumu publicēšanas vietu".

Madonas novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr.20

Madonā 2015.gada 22.decembrī

Par Madonas novada pašvaldības saistošo noteikumu publicēšanas vietu

Apstiprināti
ar Madonas novada pašvaldības domes
22.12.2015. lēmumu Nr.798 (prot. Nr.26, 78.p.)

Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām"
45.panta piekto daļu

1. Saistošie noteikumi nosaka Madonas novada pašvaldības saistošo noteikumu publicēšanas vietu.

2. Madonas novada pašvaldības saistošo noteikumu publicēšanas vieta ir Madonas novada pašvaldības informatīvais izdevums "Madonas Novada Vēstnesis".

Madonas novada domes priekšsēdētājs A.Ceļapīters

 

 

Paskaidrojuma raksts
Madonas novada pašvaldības 22.12.2015. saistošajiem noteikumiem Nr.20 "Par Madonas novada pašvaldības saistošo noteikumu publicēšanas vietu"

Paskaidrojuma raksta sadaļas

Norādāmā informācija

1. Projekta nepieciešamības pamatojums 1.1. 06.11.2015. stājās spēkā 08.10.2015. "Grozījumi likumā "Par pašvaldībām"", kuru 3.punktā noteikts: "Izteikt 45.panta piekto un sesto daļu šādā redakcijā:[..] Novada dome pieņem saistošos noteikumus, kuros nosaka saistošo noteikumu publicēšanas vietu. Saistošos noteikumus, kuros noteikta saistošo noteikumu publicēšanas vieta, publicē oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis". [..]"
2. Īss projekta satura izklāsts 2.1. Saistošie noteikumi nosaka, ka Madonas novada pašvaldības turpmāk izdodamo saistošo noteikumu publicēšanas vieta ir Madonas novada pašvaldības informatīvais izdevums "Madonas Novada Vēstnesis".
3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu 3.1. Nav attiecināmi.
4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā 4.1. Saistošie noteikumi neietekmē uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā.
5. Informācija par administratīvajām procedūrām 5.1. Nav attiecināmi.
6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām 6.1. Nav attiecināmi.

Madonas novada domes priekšsēdētājs A.Ceļapīters

16.01.2016