Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: spēkā esošs
Attēlotā redakcija: 15.01.2010. - ... / Spēkā esošā
Rīgas domes saistošie noteikumi Nr.75

Rīgā 2007.gada 10.aprīlī (prot. Nr.68, 3.§)
Par Rīgas I Meža kapu IV sektora nodalījuma “Baltie krusti” slēgšanu apbedījumiem
Izdoti saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām43.panta pirmās daļas 2.punktu
(Rīgas domes 11.03.2008. saistošo noteikumu Nr.113 redakcijā)

1. Saistošie noteikumi nosaka, ka Rīgas I Meža kapu IV sektora nodalījumā “Baltie krusti” (turpmāk – nodalījums “Baltie krusti”), kas ir valsts nozīmes kultūras piemineklis Nr.8564 “Komunistiskā masu terora upuru piemiņas vieta un kapi”, aizliegts veikt jaunus apbedījumus un virsapbedījumus, kā arī piešķirt un ierādīt jaunas kapavietas.

2. Personām, kurām nodalījumā “Baltie krusti” ir iznomāta kapavieta, nepieciešamības gadījumā miruša tuvinieka apbedīšanai vai pārapbedīšanai pašvaldība kādā no Rīgas pilsētas atvērtajām kapsētām vai Rīgas I Meža kapos piešķir un ierāda:

2.1. jaunu kapavietu bez maksas mirušā tuvinieka apbedīšanai un mirušā tuvinieka pārapbedīšanai (ja persona to vēlas), ja iznomātajā kapavietā ir brīva vieta;

2.2. jaunu kapavietu par maksu mirušā tuvinieka apbedīšanai, ja iznomātajā kapavietā nav brīvas vietas.

(Rīgas domes 11.03.2008. saistošo noteikumu Nr.113 redakcijā)

2.1 Šo saistošo noteikumu 2.1.apakš­punktā minētos pārapbedīšanas izdevumus sedz Rīgas domes Mājokļu un vides departaments no Rīgas pilsētas pašvaldības pamatbudžeta programmas “Kapsētu teritorijas uzturēšanas programma”.

(Rīgas domes 11.03.2008. saistošo noteikumu Nr.113 redakcijā, kas grozīta ar Rīgas domes 01.12.2009. saistošajiem noteikumiem Nr.26)

3. (Svītrots ar Rīgas domes 01.12.2009. saistošajiem noteikumiem Nr.26)

4. Rīgas domes Sabiedrisko attiecību nodaļai nodrošināt saistošo noteikumu publicēšanu laikrakstos “Latvijas Vēstnesis” un “5 min”.

5. Rīgas domes Komunālais departaments ir atbildīgs par saistošo noteikumu izpildes novērošanu.

Rīgas domes priekšsēdētājs J.Birks
15.01.2010