Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Valkas pilsētas domes saistošie noteikumi Nr.12

(prot. Nr.25, 25.§) Valkā 2003.gada 26.novembrī

Par Valkas pilsētas teritorijas plānojumu

Izdoti saskaņā ar LR likumu "Par pašvaldībām", Teritorijas plānošanas likumu, MK noteikumiem Nr.423 "Noteikumi par teritoriju plānojumiem"

1. Ar šiem saistošajiem noteikumiem (turpmāk tekstā noteikumi) tiek apstiprināti Valkas pilsētas teritorijas plānojuma sastāvā iekļautie un šo noteikumu pielikumā pievienotie dokumenti:

- Apbūves noteikumi;

- Valkas pilsētas teritorijas perspektīvais zemes izmantošanas plāns;

- virszemes objektu aizsargjoslu plāns.

2. Šie noteikumi attiecas uz visu Valkas pilsētas administratīvo teritoriju.

3. Šie noteikumi nosaka, ka visām fiziskajām un juridiskajām personām, kuru īpašumā, lietošanā, valdījumā vai apsaimniekošanā Valkas pilsētā ir nekustamais īpašums (ēkas un būves vai to daļas, zemesgabali vai to daļas), tas izmantojams tikai saskaņā ar Valkas pilsētas teritorijas plānojumā noteikto teritorijas perspektīvo izmantošanu un apbūves prasībām.

4. Šie noteikumi neatbrīvo fiziskās un juridiskās personas no nepieciešamības ievērot spēkā esošo valsts likumu un citu tiesību aktu prasības.

5. Ar šiem noteikumiem un noteikumu pielikumā pievienotajiem dokumentiem var iepazīties ikviens interesents, un tie ir pieejami Valkas pilsētas domes Attīstības un plānošanas nodaļā.

6. Šie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc publicēšanas laikrakstā "Latvijas Vēstnesis".

Valkas pilsētas domes priekšsēdētājs V.A.Krauklis

18.12.2003