Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Mārupes novada domes saistošie noteikumi Nr. 36/2019

Mārupē 2019. gada 11. decembrī

Par Mārupes novada domes saistošo noteikumu Nr.46/2016 "Kārtība, kādā pašvaldība piešķir finansējumu valsts pārvaldes uzdevumu veikšanai" atcelšanu

Pieņemti ar Mārupes novada domes
2019. gada 11. decembra sēdes Nr. 17 lēmumu Nr. 2

Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām"
43. panta trešo daļu

Atcelt Mārupes novada domes 2016. gada 30. novembra saistošos noteikumus Nr. 46/2016 "Kārtība, kādā pašvaldība piešķir finansējumu valsts pārvaldes uzdevumu veikšanai".

Mārupes novada domes priekšsēdētājs M. Bojārs

 

Saistošo noteikumu Nr. 36/2019 "Grozījums Mārupes novada domes 2016. gada 30. novembra saistošajos noteikumos Nr. 46/2016 "Kārtība, kādā pašvaldība piešķir finansējumu valsts pārvaldes uzdevumu veikšanai""
paskaidrojuma raksts

Paskaidrojuma raksta sadaļas Norādāmā informācija
1. Projekta nepieciešamības pamatojums Mārupes novada dome, izmantojot tai piešķirtās iniciatīvas tiesības saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām" 12. pantu, ar saistošajiem noteikumiem Nr. 46/2016 ir noteikusi vienotu kārtību, kādā dome savā administratīvajā teritorijā lemj par atsevišķu valsts pārvaldes uzdevumu deleģējumu, visām privātpersonām izvirzot vienotus un skaidrus kritērijus, tādējādi izvairoties no negodprātīgas un likuma mērķim neatbilstošas finansējuma izlietošanas. Tai pat laikā šādu vienotu pieeju nevar piemērot visās jomās.

VARAM 2016. gada 5. decembrī sniedza atzinumu Nr. 18-6/9044, kurā ierosināja domei izvērtēt iespēju atcelt saistošos noteikumus un regulējumu noteikt ar iekšējiem noteikumiem, ņemot vērā, ka deleģēšanas un līdzdarbības līgumu slēgšanas kārtību, līgumos ietveramos nosacījumus un citus būtiskus jautājumus regulē Valsts pārvaldes iekārtas likums, nepilnvarojot pašvaldības izdot šajā jomā papildu ārējos normatīvos aktus.

2. Īss projekta satura izklāsts

Saistošie noteikumi atceļ saistošos noteikumus Nr. 46/2016.

3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu Nav ietekmes.
4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz sabiedrību (mērķgrupām) un uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā Nav ietekmes.
5. Informācija par administratīvajām procedūrām

Nav.

6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām Nav nepieciešams.

Mārupes novada domes priekšsēdētājs M. Bojārs

14.12.2019