Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: zaudējis spēku
Attēlotā redakcija: 01.01.2014. - 03.07.2014. / Vēsturiskā
Tiesību akts ir zaudējis spēku.
Carnikavas novada domes saistošie noteikumi Nr. CND/SN/2011/16

Carnikavā 2011. gada 22. jūnijā
Par atbalstu politiski represētajām personām
APSTIPRINĀTS
ar Carnikavas novada domes
2011. gada 22. jūnija lēmumu (prot. Nr. 11, 11. §)

Izdoti saskaņā ar likuma
"Par pašvaldībām" 43. panta trešo daļu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Saistošie noteikumi (turpmāk – noteikumi) nosaka:

1.1. kārtību, kādā pašvaldība sniedz atbalstu politiski represētām personām, piešķirot tām atbalstu šajos noteikumos noteiktajā kārtībā un apmērā;

1.2. tiesības saņemt atbalstu politiski represētajām personām, kuras vismaz vienu gadu ir deklarējušas pamatdzīvesvietu Carnikavas novada administratīvajā teritorijā;

1.3. administratīvo aktu apstrīdēšanu un pārsūdzēšanu.

II. Atbalsta apmērs

2. Atbalsta apmērs vienai personai ir 71.14 euro gadā.

(Grozīts ar Carnikavas novada domes 18.09.2013. saistošajiem noteikumiem Nr.SN/2013/32)

Atbalsta piešķiršanas un izmaksas kārtība

3. Lai saņemtu atbalstu, pieprasītājs vēršas Carnikavas novada pašvaldības Sociālajā dienestā (turpmāk Sociālais dienests) ar iesniegumu, uzrāda politiski represētās personas statusu un personas apliecinošu dokumentu, konta numuru, uz kuru to pārskaitīt.

4. Lēmumu par atbalsta piešķiršanu vai atteikumu piešķirt atbalstu pieņem Sociālais dienests.

5. Atbalsts tiek piešķirts reizi gadā novembrī bez ienākumu un materiālās situācijas izvērtēšanas.

6. Ja atbalsts nav pieprasīts attaisnojošu iemeslu dēļ līdz 30. novembrim, to var pieprasīt vēl trīs mēnešus – decembrī, janvārī un februārī.

7. Sociālā dienesta pieņemtos lēmumus un faktisko rīcību var apstrīdēt Carnikavas novada pašvaldības izpilddirektoram. Carnikavas novada pašvaldības izpilddirektora lēmumu par apstrīdēto administratīvo aktu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā.

III. Noslēguma jautājumi

8. Noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas Carnikavas novada pašvaldības informatīvajā izdevumā "Apkārtraksts".

Carnikavas novada domes priekšsēdētāja D. Jurēvica
01.01.2014