Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

 

Lapmežciema pagasta padomes saistošie noteikumi

2004.gada 21.decembrī (prot. Nr.16, 4.9.2.p.)

Pašvaldības nodeva par būvatļaujas saņemšanu

Izdoti saskaņā ar likuma "Par nodokļiem un nodevām" 12.pantu, likuma "Par pašvaldībām" 14.pantu

Saistošie noteikumi regulē likmes, atvieglojumus un kārtību, kādā maksājama nodeva par būvatļaujas saņemšanu.

1. Nodevas objekts

Būvatļauja - dokuments, kurš apliecina tiesības būvēt un kuru vispārīgos būvnoteikumos noteiktajā kārtībā Lapmežciema pagasta būvvalde izsniedz pasūtītājam vai būvētājam.

2. Nodevas maksātāji

Nodevas par būvatļaujas saņemšanu maksātāji ir fiziskas un juridiskas personas, kuras, saskaņojot būvniecību Ministru kabineta 1997.gada 1.aprīļa noteikumos Nr.112 "Vispārīgie būvnoteikumi" noteiktajā kārtībā, saņem no pašvaldības būvvaldes būvatļauju.

3. Nodevas maksāšanas atvieglojumi

No nodevas atbrīvojami:

3.1. I un II grupas invalīdi un politiski represētās personas, ceļot ēkās ar būvapjomu līdz 250 m3 vai kopplatību līdz 75 m2 un veicot atsevišķus remontdarbus esošām ēkām;

3.2. būvatļaujas saņēmējs, ja būvniecība pilnīgi vai daļēji tiek veikta par Lapmežciema pagasta pašvaldības līdzekļiem.

4. Nodevas likmes un iekasēšanas kārtība:

4.1. 40% no nodevas par būvatļaujas saņemšanu maksājami pēc pozitīva būvvaldes atzinuma saņemšanas būvprojektēšanai - saņemot arhitektūras plānošanas uzdevumu;

4.2. 60% no nodevas par būvatļaujas saņemšanu maksājami, saņemot būvatļauju;

LAPMEZSS.PNG (148894 bytes)

4.4. būvniecības saskaņošana netiek pabeigta un būvatļauja nav izsniedzama vai netiek pieprasīta "Vispārīgajos būvnoteikumos" noteiktajos termiņos, iekasētā pašvaldības nodevas daļa netiek atmaksāta;

4.5. būvnodeva ieskaitāma Lapmežciema pagasta pamatbudžetā;

4.6. nodeva tiek iekasēta pirms dokumenta izsniegšanas;

4.7. nodeva iemaksājama:

4.7.1. iemaksājot pašvaldības kasē, par nodevas nomaksu tiek izsniegta kvīts;

4.7.2. ieskaitot Lapmežciema pagasta padomes budžeta kontā LV19UNLA0032011130610, bankas kods UNLALV2X032, padomes reģistrācijas numurs 90000051167.

5. Nodevas iekasēšanas kontrole

Kontroli par nodevas saņemšanas noteikumu ievērošanu un iekasēšanu veic Lapmežciema pagasta būvvalde. Kontroli par nodevas uzskaitījumu un sadali veic Lapmežciema pagasta padomes galvenā grāmatvede.

 

26.01.2005