Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Madonas novada domes 2021. gada 2. jūlija saistošos noteikumus Nr. 1 "Par Madonas novada pašvaldības saistošo noteikumu publicēšanas vietu".

Cesvaines novada domes saistošie noteikumi Nr.16

Cesvainē 2015.gada 16.decembrī
(sēdes protokols Nr.14, 17.§)

Par Cesvaines novada domes saistošo noteikumu publicēšanas vietu

Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām"
45.panta piekto daļu

1. Saistošie noteikumi nosaka Cesvaines novada domes saistošo noteikumu publicēšanas vietu.

2. Cesvaines novada domes saistošo noteikumu publicēšanas vieta ir pašvaldības laikraksts "Cesvaines Ziņas".

Cesvaines novada domes priekšsēdētājs V.Špats

 

Cesvaines novada domes 2015.gada 16.decembra saistošo noteikumu Nr.16 "Par Cesvaines novada domes saistošo noteikumu publicēšanas vietu"
paskaidrojuma raksts

Paskaidrojuma raksta sadaļas

Norādāmā informācija

1. Projekta nepieciešamības pamatojums 2015. gada 6.novembrī spēkā stājās grozījumi likumā "Par pašvaldībām". Tie paredz, ka novada domes saistošos noteikumus un to paskaidrojuma rakstu publicē oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" vai vietējā laikrakstā, vai bezmaksas izdevumā. Novada dome pieņem saistošos noteikumus, kuros nosaka saistošo noteikumu publicēšanas vietu. Saistošos noteikumus, kuros noteikta saistošo noteikumu publicēšanas vieta, publicē oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis".
2. Īss projekta satura izklāsts Saistošajos noteikumos noteikta Cesvaines novada domes saistošo noteikumu publicēšanas vieta - pašvaldības laikraksts "Cesvaines Ziņas".
3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu Pašvaldības budžetu šis jautājums neskar.
4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā Nav attiecināms.
5. Informācija par administratīvajām procedūrām Lai izpildītu saistošo noteikumu prasības, nav nepieciešams veidot jaunas darba vietas.
6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām Konsultācijas ar privātpersonām nav notikušas.

Cesvaines novada domes priekšsēdētājs V.Špats

17.02.2018