Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Jelgavas pilsētas pašvaldības saistošie noteikumi Nr.14-26

Jelgavā 2014.gada 18.decembrī

Jelgavas domes 2008.gada 28.augusta saistošo noteikumu Nr.08-20 "Teritorijas 2.līnijā 2 detālplānojums. Saistošā daļa" atcelšana

Apstiprināti ar Jelgavas pilsētas domes
2014.gada 18.decembra lēmumu Nr.19/3

Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām"
41.panta pirmās daļas 1.punktu,
Teritorijas attīstības plānošanas likuma 29.pantu

Atcelt Jelgavas domes 2008.gada 28.augusta saistošos noteikumus Nr.08-20 "Teritorijas 2.līnijā 2 detālplānojums. Saistošā daļa".

Jelgavas pilsētas domes priekšsēdētājs A.RāviņšJelgavas pilsētas pašvaldības saistošo noteikumu Nr.14-26 "Jelgavas domes 2008.gada 28.augusta saistošo noteikumu Nr.08-20 "Teritorijas 2.līnijā 2 detālplānojums. Saistošā daļa" atcelšana"
paskaidrojuma raksts

Paskaidrojuma raksta sadaļas Norādāmā informācija
1. Projekta nepieciešamības pamatojums Saistošie noteikumi paredz atcelt Jelgavas domes 2008.gada 28.augusta saistošos noteikumus Nr.08-20 "Teritorijas 2.līnijā 2 detālplānojums. Saistošā daļa", jo nekustamā īpašuma īpašnieks lūdz atcelt minēto detālplānojumu, jo tas nav aktuāls un detālplānojuma realizācija līdz šim brīdim nav uzsākta.
2. Īss projekta satura izklāsts Saistošie noteikumi paredz atcelt Jelgavas domes 2008.gada 28.augusta saistošos noteikumus Nr.08-20 "Teritorijas 2.līnijā 2 detālplānojums. Saistošā daļa", jo nekustamā īpašuma īpašniekam minētais detālplānojums nav aktuāls un detālplānojuma realizācija līdz šim brīdim nav uzsākta.
3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz budžetu -
4. Normatīvā akta ietekme uz sabiedrību -
5. Informācija par administratīvajām procedūrām -
6. Informācija par konsultācijām ar sabiedrības pārstāvjiem -
7. Sabiedrības informēšana par normatīvo aktu Saistošie noteikumi tiks publicēti oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis", Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas mājaslapā, portālā www.likumi.lv, Jelgavas pilsētas pašvaldības mājaslapā www.jelgava.lv.

Jelgavas pilsētas domes priekšsēdētājs A.Rāviņš

30.12.2014