Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Liepājas pilsētas domes saistošie noteikumi Nr.11

Liepājā 2007.gada 7.jūnijā

(apstiprināti ar Liepājas pilsētas domes 2007.gada 7.jūnija lēmumu nr.325)

PAR PAŠVALDĪBAS TERITORIJAS PLĀNOJUMA GROZĪJUMU ZEMESGABALIEM KRŪMU IELĀ 64A UN KRŪMU IELĀ 64B SAISTOŠĀS DAĻAS APSTIPRINĀŠANU

Izdoti saskaņā ar Teritorijas plānošanas likuma 6.panta sesto daļu,

7.panta sestās daļas 2.punktu, likuma "Par pašvaldībām" 43.pantu,

Ministru kabineta 2004.gada 19.oktobra noteikumu nr.883

"Vietējās pašvaldības teritorijas plānošanas noteikumi" 44. un 45.punktu.

1. Apstiprināt pašvaldības teritorijas plānojuma grozījumu zemesgabaliem Krūmu ielā 64A un Krūmu ielā 64B, Liepājā, saistošo daļu.

2. Saistošie noteikumi publicējami laikrakstos "Latvijas Vēstnesis" un "Kurzemes vārds" un stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas laikrakstā "Latvijas Vēstnesis".

Domes priekšsēdētājs Uldis Sesks

Ar Liepājas pilsētas domes saistošajos noteikumos nr.11 apstiprināto pašvaldības teritorijas plānojuma grozījumu saistošo daļu varat iepazīties Liepājas pilsētas Būvvaldē, Rožu ielā 6, Liepājā, darbadienās no plkst.8.30 līdz 17.

30.06.2007