Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Liepājas pilsētas domes saistošie noteikumi Nr.6

Liepājā 2010.gada 15.aprīlī (prot. Nr.5, 41.§)

Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piemērošanu 2010.gadā

Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām" 14.panta pirmās daļas 3.punktu un
likuma "Par nekustamā īpašuma nodokli" 5.panta trešo un ceturto daļu

1. Saistošie noteikumi nosaka kārtību, kādā piešķir nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumus atsevišķām nodokļa maksātāju kategorijām par Liepājas pilsētas administratīvajā teritorijā esošo nekustamo īpašumu.

2. Nekustamā īpašuma nodokļa maksātāja atbilstību šo saistošo noteikumu nosacījumiem izvērtē un lēmumu par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu pieņem Liepājas pilsētas pašvaldības Nodokļu administrācija.

3. Šie saistošie noteikumi stājas spēkā likumā "Par pašvaldībām" noteiktajā kārtībā - nākamajā dienā pēc to publicēšanas laikrakstā "Latvijas Vēstnesis".

4. Atvieglojumus taksācijas gadam nosaka nekustamā īpašuma nodokļa, kurš aprēķināts saskaņā ar likuma "Par nekustamā īpašuma nodokli" 3.panta prasībām, maksātājiem:

4.1. personām, kurām ar Liepājas pilsētas pašvaldības iestādes "Liepājas pilsētas domes sociālais dienests" (turpmāk - Sociālais dienests) lēmumu piešķirts trūcīgas personas vai ģimenes statuss, - 90%;

4.2. personām, kurām ar Sociālā dienesta lēmumu piešķirts maznodrošinātas personas vai ģimenes statuss, - 70%.

5. Personai, kurai saskaņā ar šo saistošo noteikumu 4.1. un 4.2.apakšpunkta nosacījumiem ir tiesības uz nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumiem, Nodokļu administrācija piešķir atvieglojumus par to periodu, kurā nodokļu maksātājs atbilst trūcīgas vai maznodrošinātas personas vai ģimenes statusam, balstoties uz Sociālā dienesta datiem par personas atbilstību šo saistošo noteikumu nosacījumiem.

6. Ja personai ir tiesības saņemt nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumus uz likuma un saistošo noteikumu punktu pamata, pašvaldības Nodokļu administrācija piešķir atvieglojumus atbilstoši vienam, personai vislabvēlīgākajam nosacījumam.

7. Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumus piešķir par 2010.gadu. Nodokļu administrācija lēmumus par atvieglojumiem pieņem pēc saistošo noteikumu spēkā stāšanās.

8. Liepājas pilsētas pašvaldības Nodokļu administrācijai ir tiesības pārbaudīt datus par nodokļa maksātāju, izmantojot pašvaldībai pieejamās datu bāzes.

Liepājas pilsētas domes priekšsēdētājs U.Sesks

02.06.2010