Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Valkas novada domes 2021. gada 25. februāra saistošos noteikumus Nr. 13 "Par Valkas novada domes saistošo noteikumu publicēšanas vietu".

Valkas novada domes saistošie noteikumi Nr.20

Valkā 2015.gada 26.novembrī

Par Valkas novada domes saistošo noteikumu publicēšanas vietu

APSTIPRINĀTI
ar Valkas novada domes 2015.gada 26.novembra
sēdes lēmumu (prot. Nr.16, 7.§)

Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām"
41.panta 5.daļu

Noteikt, ka Valkas novada domes pieņemtie saistošie noteikumi publicējami Valkas novada pašvaldības bezmaksas laikrakstā "Valkas Novada Vēstis".

Valkas novada domes priekšsēdētājs V.A.Krauklis

2015.gada 30.novembrīValkas novada domes saistošo noteikumu Nr.20 "Par Valkas novada domes saistošo noteikumu publicēšanas vietu"
paskaidrojuma raksts

Paskaidrojuma raksta sadaļas Norādāmā informācija
1. Projekta nepieciešamības pamatojums 2015.gada 6.novembrī spēkā stājās 2015.gada 8.oktobra likums "Grozījumi likumā "Par pašvaldībām"" (publicēts 2015.gada 23.oktobra oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" Nr.208). Ar minēto likumu ir grozīta likuma "Par pašvaldībām" 45.panta 5.daļa, kas nosaka, ka Novada domes saistošos noteikumus un to paskaidrojuma rakstu publicē oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" vai vietējā laikrakstā, vai bezmaksas izdevumā. Novada dome pieņem saistošos noteikumus, kuros nosaka saistošo noteikumu publicēšanas vietu. Saistošos noteikumus, kuros noteikta saistošo noteikumu publicēšanas vieta, publicē oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis". Novada dome saistošo noteikumu publicēšanas vietu maina ne biežāk kā reizi gadā.

Valkas novada domes saistošo noteikumu Nr.1 "Valkas novada pašvaldības nolikums" 87.punkts nosaka, ka saistošos noteikumus publicē Valkas novada domes bezmaksas laikrakstā. Līdz šim visi Valkas novada domes saistošie noteikumi ir publicēti Valkas novada pašvaldības bezmaksas laikrakstā "Valkas Novada Vēstis" un arī ievietoti pašvaldības mājas lapā www.valka.lv. Mājas lapā saistošie noteikumi ir pieejami arī konsolidētā versijā. Līdz ar to dome uzskata, ka ieviestā kārtība ļauj ikvienam ērti iepazīties ar domes izdotajiem saistošajiem noteikumiem. Ņemot vērā, ka saistošo noteikumu publicēšana oficiālā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" ir par maksu, paredzēts, ka līdzšinējo kārtību saistošo noteikumu publicēšanā nemainīsim.

2. Īss projekta satura izklāsts Saistošie noteikumi paredz, ka Valkas novada domes pieņemtie saistošie noteikumi publicējami Valkas novada pašvaldības bezmaksas laikrakstā "Valkas Novada Vēstis".
3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu Netiek plānota ietekme uz pašvaldības budžetu.
4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā Netiek plānota ietekme uz uzņēmējdarbības vidi.
5. Informācija par administratīvajām procedūrām Līdzšinējās administratīvās procedūras netiek mainītas.
6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām Saistošo noteikumu izstrādes gaitā nav notikušas konsultācijas ar privātpersonām.

Valkas novada domes priekšsēdētājs V.A.Krauklis

11.12.2015