Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Rīgas domes saistošie noteikumi Nr.79

Rīgā 2019.gada 10.jūlijā (prot. Nr.58, 68.§)

Par Rīgas domes 2002.gada 4.jūnija saistošo noteikumu Nr.29 "Juglas ezera apsaimniekošanas noteikumi" atzīšanu par spēku zaudējušiem

Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām"
41.panta pirmās daļas 1.punktu

Atzīt par spēku zaudējušiem Rīgas domes 2002.gada 4.jūnija saistošos noteikumus Nr.29 "Juglas ezera apsaimniekošanas noteikumi" (Latvijas Vēstnesis, 2002, Nr.91; 2013, Nr.192).

Rīgas domes priekšsēdētāja p.i. O.Burovs

 

Paskaidrojuma raksts
Rīgas domes 2019.gada 10.jūlija saistošajiem noteikumiem Nr.79 "Par Rīgas domes 2002.gada 4.jūnija saistošo noteikumu Nr.29 "Juglas ezera apsaimniekošanas noteikumi" atzīšanu par spēku zaudējušiem"

1. Īss saistošo noteikumu satura izklāsts

Saistošie noteikumi paredz Rīgas domes 2002.gada 4.jūnija saistošo noteikumu Nr.29 "Juglas ezera apsaimniekošanas noteikumi" (turpmāk - saistošie noteikumi Nr.29) atzīšanu par spēku zaudējušiem.

2. Saistošo noteikumu nepieciešamības pamatojums

Saistošie noteikumi Nr.29 neatbilst Ministru kabineta 2009.gada 3.februāra noteikumu Nr.108 "Normatīvo aktu projektu sagatavošanas noteikumi" (turpmāk - MK noteikumi Nr.108) 2.2., 3.1., 3.2.apakšpunkta un 107., 184., 185.punkta prasībām:

- satur neprecīzu izdošanas pamatojuma norādi;

- satur deklaratīvas tiesību normas (skat., piemēram, saistošo noteikumu Nr.29 1.3., 5.3.punktu, 4.nodaļu u.c.);

- dublē augstāka un tāda paša spēka normatīvā akta tiesību normās ietverto normatīvo regulējumu (skat., piemēram, saistošo noteikumu Nr.29 3.1., 3.2., 3.3., 3.4.punktu, 3.5.2., 3.5.3., 3.5.4.apakšpunktu, kas dublē Aizsargjoslu likumā, Zvejniecības likumā un Rīgas domes 2005.gada 20.decembra saistošo noteikumu Nr.34 "Rīgas teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi" ietverto normatīvo regulējumu, u.c.);

- satur atsauces uz neeksistējošām Rīgas pilsētas pašvaldības institūcijām.

3. Informācija par saistošo noteikumu ietekmi uz pašvaldības budžetu

Neietekmē.

4. Informācija par saistošo noteikumu ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā

Neietekmē.

5. Informācija par saistošo noteikumu ietekmi uz administratīvajām procedūrām

Neietekmē.

6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām

Ir notikušas konsultācijas ar privātpersonām.

Rīgas domes priekšsēdētāja p.i. O.Burovs

10.08.2019