Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Jelgavas novada domes 2021. gada 22. septembra saistošos noteikumus Nr. 9 "Par Jelgavas novada pašvaldības saistošo noteikumu publicēšanas vietu".

Ozolnieku novada domes saistošie noteikumi Nr.9/2016

Ozolnieku novada Ozolnieku pagastā 2016.gada 12.aprīlī

Par Ozolnieku novada domes saistošo noteikumu publicēšanas vietu

Apstiprināti
ar Ozolnieku novada domes 2016.gada 12.aprīļa
sēdes lēmumu Nr.13 (prot. Nr.4)

Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām"
45.panta piekto daļu

1. Saistošie noteikumi nosaka ar Ozolnieku novada domes saistošo noteikumu publicēšanas vietu.

2. Ozolnieku novada domes saistošo noteikumu publicēšanas vieta ir Ozolnieku novada pašvaldības bezmaksas izdevums "Ozolnieku Avīze".

Ozolnieku novada domes priekšsēdētājs P.Veļeckis

 

Ozolnieku novada domes saistošo noteikumu Nr.9/2016 "Par Ozolnieku novada domes saistošo noteikumu publicēšanas vietu"
paskaidrojuma raksts

1.

Projekta nepieciešamības pamatojums

Atbilstoši likuma "Par pašvaldībām" 45.panta piektajai daļai novada domes saistošos noteikumus un to paskaidrojuma rakstu publicē oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" vai vietējā laikrakstā, vai bezmaksas izdevumā. Novada dome pieņem saistošos noteikumus, kuros nosaka saistošo noteikumu publicēšanas vietu.
2. Īss projekta satura izklāsts Ar saistošajiem noteikumiem ir noteikts, ka Ozolnieku novada domes saistošo noteikumu publicēšanas vieta ir Ozolnieku novada pašvaldības bezmaksas izdevumā "Ozolnieku Avīze", un tas nemaina līdzšinējo saistošo noteikumu publicēšanas kārtību.
3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu Pašvaldībā nav nepieciešams veidot jaunas institūcijas, darba vietas vai paplašināt esošo institūciju kompetenci, lai nodrošinātu saistošo noteikumu izpildi.
4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā Nav attiecināms.
5. Informācija par administratīvajām procedūrām Nav attiecināms.
6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām Nav attiecināms.

Ozolnieku novada domes priekšsēdētājs P.Veļeckis

23.04.2016
Informācijai! Saistībā ar pāreju uz jaunu datu struktūru vietnē var tikt novērotas neprecizitātes. Par tām lūdzam ziņot uz e-pasta adresi likumi@lv.lv.