Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Valmieras pilsētas pašvaldības saistošie noteikumi Nr.151

Valmierā 2013.gada 25.aprīlī

Par Valmieras pilsētas domes 2003.gada 29.maija saistošo noteikumu Nr.4 "Par kārtību Bērnu rotaļu laukumā Vecpuišu parka, L.Paegles ielā 10 teritorijā" atzīšanu par spēku zaudējušiem

Apstiprināti ar Valmieras pilsētas pašvaldības domes
25.04.2013. sēdes lēmumu Nr.112 (prot. Nr.4, 8.§)

Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām"
21.panta pirmās daļas 16.punktu un 41.panta 1.punktu

1. Atzīt par spēku zaudējušiem Valmieras pilsētas domes 2003.gada 29.maija saistošos noteikumus Nr.4 "Par kārtību Bērnu rotaļu laukumā Vecpuišu parka, L.Paegles ielā 10 teritorijā".

2. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis".

Valmieras pilsētas domes priekšsēdētājs I.Boķis

 

 

Paskaidrojuma raksts
Valmieras pilsētas pašvaldības 2013.gada 25.aprīļa saistošajiem noteikumiem Nr.151 "Par Valmieras pilsētas domes 2003.gada 29.maija saistošo noteikumu Nr.4 "Par kārtību Bērnu rotaļu laukumā Vecpuišu parka, L.Paegles ielā 10 teritorijā" atzīšanu par spēku zaudējušiem"

Paskaidrojuma raksta sadaļas

Informācija

1. Projekta nepieciešamības pamatojums Saistošie noteikumi nav aktuāli, jo saistošajos noteikumos minētais objekts - bērnu rotaļu laukums, ir demontēts.
2. Īss projekta satura izklāsts Ar šiem noteikumiem tiek atzīti par spēku zaudējušiem Valmieras pilsētas pašvaldības 2003.gada 29.maija saistošie noteikumi Nr.4 "Par kārtību Bērnu rotaļu laukumā Vecpuišu parka, L.Paegles ielā 10 teritorijā", kas apstiprināti ar Valmieras pilsētas domes 2003.gada 29.maija sēdes lēmumu Nr.248 (protokols Nr.12, §14).
3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu Nav attiecināms.
4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā Nav attiecināms.
5. Informācija par administratīvajām procedūrām Nav attiecināms.
6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām Nav notikušas.

Valmieras pilsētas domes priekšsēdētājs I.Boķis

12.06.2013