Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: zaudējis spēku
Attēlotā redakcija: 01.01.2014. - 31.12.2013. / Vēsturiskā
Tiesību akts ir zaudējis spēku.
Rēzeknes pilsētas domes saistošie noteikumi Nr.15

Rēzeknē 2010.gada 24.septembrī (prot. Nr.25, 12.p.)
Noteikumi par neapbūvēta zemesgabala nomas maksas aprēķināšanas kārtību Rēzeknes pilsētā
Izdoti saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām43.panta 13.punktu;
Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumu Nr.735
Noteikumi par valsts vai pašvaldības zemes nomu18.punktu

Lietoti termini

Mazēka – vienstāva ēka, kuras apbūves laukums nav lielāks par 25 m2.

Zemesgabals – Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā reģistrēta zemes vienība vai nomas vajadzībām noteikta zemes vienības daļa, kas nav patstāvīgs nekustamā īpašuma objekts.

Neapbūvēta pašvaldības piekrītoša zemesgabala nomas maksu nosaka:

1. zemesgabaliem, kuri iznomāti mazdārziņu vajadzībām, – 1,5% apmērā no zemes kadastrālās vērtības gadā, bet ne mazāk kā 0.04 euro par 1 m2;

(Grozīts ar Rēzeknes pilsētas domes 27.09.2013. saistošajiem noteikumiem Nr.52)

2. zemesgabaliem, kuru platība mazāka par 100 m2, – 5% apmērā no zemes kadastrālās vērtības gadā, bet ne mazāk kā 0.14 euro par 1 m2;

(Grozīts ar Rēzeknes pilsētas domes 27.09.2013. saistošajiem noteikumiem Nr.52)

3. zemesgabaliem, uz kuriem izvietotas saliekamās metāla konstrukcijas garāžas, – 5% apmērā no zemes kadastrālās vērtības gadā, bet ne mazāk kā 0.43 euro par 1 m2;

(Grozīts ar Rēzeknes pilsētas domes 27.09.2013. saistošajiem noteikumiem Nr.52)

4. zemesgabaliem, kuri paredzēti komercdarbības ekspluatācijai (t.sk. maksas stāvlaukumi, ielas tirdzniecība), – 15% apmērā no zemes kadastrālās vērtības gadā, bet ne mazāk kā 1.14 euro par 1 m2;

(Grozīts ar Rēzeknes pilsētas domes 27.09.2013. saistošajiem noteikumiem Nr.52)

5. zemesgabaliem, kuri paredzēti komercdarbības objektu ekspluatācijas nodrošināšanai (t.sk. stāvlaukumi, piebraucamie ceļi), – 5% apmērā no zemes kadastrālās vērtības gadā, bet ne mazāk kā 0.43 euro par 1 m2;

(Grozīts ar Rēzeknes pilsētas domes 27.09.2013. saistošajiem noteikumiem Nr.52)

6. zemesgabaliem, uz kuriem izvietotas komerciāla rakstura īslaicīgas lietošanas būves vai mazēkas, – 14.23 euro par 1 m2 gadā;

(Grozīts ar Rēzeknes pilsētas domes 27.09.2013. saistošajiem noteikumiem Nr.52)

7. zemesgabaliem, uz kuriem izvietoti reklāmas stendi, – 7.11 euro par 1 m2 gadā;

(Grozīts ar Rēzeknes pilsētas domes 27.09.2013. saistošajiem noteikumiem Nr.52)

8. pārējos gadījumos – 3% apmērā no zemes kadastrālās vērtības gadā, bet ne mazāk kā 0.07 euro par 1 m2.

(Grozīts ar Rēzeknes pilsētas domes 27.09.2013. saistošajiem noteikumiem Nr.52)

Saistošie noteikumi stājas spēka nākamajā dienā pēc to publicēšanas laikrakstā “Latvijas Vēstnesis”.

Rēzeknes pilsētas domes priekšsēdētājs A.Bartaševičs
01.01.2014