Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Jēkabpils pilsētas domes saistošie noteikumi Nr.30

Jēkabpilī 2019.gada 7.novembrī

Par Jēkabpils pilsētas domes 2016.gada 7.aprīļa saistošo noteikumu Nr.11 "Saistošie noteikumi par Jēkabpils pilsētas pašvaldības aģentūras "Jēkabpils vēstures muzejs" maksas pakalpojumiem" atzīšanu par spēku zaudējušiem

APSTIPRINĀTS
ar Jēkabpils pilsētas domes
07.11.2019. lēmumu Nr.516 (prot. Nr.27, 4.§)

Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām"
41.panta pirmās daļas 1.punktu

1. Atzīt par spēku zaudējušiem Jēkabpils pilsētas domes 2016.gada 7.aprīļa saistošos noteikumus Nr.11 "Saistošie noteikumi par Jēkabpils pilsētas pašvaldības aģentūras "Jēkabpils vēstures muzejs" maksas pakalpojumiem".

2. Saistošie noteikumi stājas spēkā 2019.gada 1.decembrī.

Jēkabpils pilsētas domes priekšsēdētājs A.Kraps

 

Paskaidrojuma raksts
Jēkabpils pilsētas domes 07.11.2019. saistošajiem noteikumiem Nr.30 "Par Jēkabpils pilsētas domes 2016.gada 7.aprīļa saistošo noteikumu Nr.11 "Saistošie noteikumi par Jēkabpils pilsētas pašvaldības aģentūras "Jēkabpils vēstures muzejs" maksas pakalpojumiem" atzīšanu par spēku zaudējušiem"

Paskaidrojuma raksta sadaļas Norādāmā informācija
1. Projekta nepieciešamības pamatojums Ar Jēkabpils pilsētas domes 2019.gada 2.oktobra lēmumu Nr.451 "Par Jēkabpils vēstures muzeja juridiskā statusa maiņu" nolemts ar 2019.gada 1.decembri mainīt Jēkabpils vēstures muzeja juridisko statusu no pašvaldības aģentūras uz iestādi.

Uz pašvaldības iestādi neattiecas Publisko aģentūru likuma normas, kas nosaka, ka pašvaldības aģentūras sniegtos maksas pakalpojumus nosaka un to cenrādi apstiprina ar pašvaldības saistošajiem noteikumiem. Līdz ar to nepieciešams atzīt par spēku zaudējušiem Jēkabpils pilsētas domes 2016.gada 7.aprīļa saistošos noteikumus Nr.11 "Saistošie noteikumi par Jēkabpils pilsētas pašvaldības aģentūras "Jēkabpils vēstures muzejs" maksas pakalpojumiem" ar 2019.gada 1.decembri.

2. Īss projekta satura izklāsts Saistošie noteikumi paredz ar 2019.gada 1.decembri atzīt par spēku zaudējušiem Jēkabpils pilsētas domes 2016.gada 7.aprīļa saistošos noteikumus Nr.11 "Saistošie noteikumi par Jēkabpils pilsētas pašvaldības aģentūras "Jēkabpils vēstures muzejs" maksas pakalpojumiem".
3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu Nav ietekmes uz pašvaldības budžetu.
4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā Nav ietekmes uz uzņēmējdarbības vidi.
5. Informācija par administratīvajām procedūrām Nav ietekmes uz administratīvajām procedūrām.
6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām Konsultācijas nav notikušas.

Jēkabpils pilsētas domes priekšsēdētājs A.Kraps

01.12.2019