Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Rīgas domes saistošie noteikumi Nr.61

Rīgā 2013.gada 22.oktobrī (prot. Nr.9, 2.§)

Par Rīgas domes 2005.gada 10.marta saistošo noteikumu Nr.97 "Par azartspēļu organizēšanas aizliegumu Rīgā" atzīšanu par spēku zaudējušiem

Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām"
41.panta pirmās daļas 1.punktu

Atzīt par spēku zaudējušiem Rīgas domes 2005.gada 10.marta saistošos noteikumus Nr.97 "Par azartspēļu organizēšanas aizliegumu Rīgā" (Latvijas Vēstnesis, 2005, Nr.52, Nr.150).

Rīgas domes priekšsēdētājs N.UšakovsPaskaidrojuma raksts
Rīgas domes 2013.gada 22.oktobra saistošajiem noteikumiem Nr.61 "Par Rīgas domes 2005.gada 10.marta saistošo noteikumu Nr.97 "Par azartspēļu organizēšanas aizliegumu Rīgā" atzīšanu par spēku zaudējušiem"

1. Īss saistošo noteikumu satura izklāsts

Saistošie noteikumi nosaka, ka spēku zaudē Rīgas domes 2005.gada 10.marta saistošie noteikumi Nr.97 "Par azartspēļu organizēšanas aizliegumu Rīgā".

2. Saistošo noteikumu nepieciešamības pamatojums

Rīgas domes 2005.gada 10.marta saistošie noteikumi Nr.97 "Par azartspēļu organizēšanas aizliegumu Rīgā" izdoti, pamatojoties uz likuma "Par izlozēm un azartspēlēm" 20.panta pirmo daļu, kas zaudēja spēku 2006.gada 1.janvārī.

Saskaņā ar Oficiālo publikāciju un tiesiskās informācijas likuma 9.panta piekto daļu - ja spēku zaudē normatīvā akta izdošanas tiesiskais pamats (augstāka juridiska spēka tiesību norma, uz kuras pamata izdots cits normatīvais akts), tad spēku zaudē arī uz šī pamata izdotais normatīvais akts vai tā daļa.

Ņemot vērā minēto, Rīgas domes 2005.gada 10.marta saistošie noteikumi Nr.97 "Par azartspēļu organizēšanas aizliegumu Rīgā" ir zaudējuši spēku.

3. Informācija par saistošo noteikumu ietekmi uz pašvaldības budžetu

Nav ietekmes uz pašvaldības budžetu.

4. Informācija par saistošo noteikumu ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā

Nav ietekmes uz uzņēmējdarbības vidi.

5. Informācija par saistošo noteikumu ietekmi uz administratīvajām procedūrām

Nav ietekmes uz administratīvajām procedūrām.

6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām

Konsultācijas ar privātpersonām nav notikušas.

Rīgas domes priekšsēdētājs N.Ušakovs

04.12.2013