Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Daugavpils pilsētas domes saistošie noteikumi Nr.46

Daugavpilī 2010.gada 9.decembrī

Par Daugavpils pilsētas domes 2005.gada 22.decembra saistošo noteikumu Nr.26 "Vienreizēja dzīvojamās telpas atbrīvošanas pabalsta piešķiršanas kārtība un apmērs" atzīšanu par spēku zaudējošiem

Apstiprināti ar Daugavpils pilsētas domes
2010.gada 9.decembra lēmumu Nr.769 (prot. Nr.26, 25.§)

Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām"
21.panta pirmās daļas 16.punktu

Ar 2011.gada 1.janvāri atzīt par spēku zaudējušiem Daugavpils pilsētas domes 2005.gada 22.decembra saistošos noteikumus Nr.26 "Vienreizēja dzīvojamās telpas atbrīvošanas pabalsta piešķiršanas kārtība un apmērs".

Daugavpils pilsētas domes priekšsēdētājs J.LāčplēsisDaugavpils pilsētas domes 2010.gada 9.decembra saistošo noteikumu Nr.46 "Par Daugavpils pilsētas domes 2005.gada 22.decembra saistošo noteikumu Nr.26 "Vienreizēja dzīvojamās telpas atbrīvošanas pabalsta piešķiršanas kārtība un apmērs" atzīšanu par spēku zaudējošiem" paskaidrojuma raksts

Paskaidrojuma raksta sadaļas

Norādāmā informācija

1. Projekta nepieciešamības pamatojums Valsts budžets un Daugavpils pilsētas pašvaldības budžets neparedz finanšu līdzekļus saistošo noteikumu izpildei.
2. Īss projekta satura izklāsts Saistošie noteikumi paredz ar 2011.gada 1.janvāri atzīt par spēku zaudējušiem Daugavpils pilsētas domes 2005.gada 22.decembra saistošos noteikumu Nr.26 "Vienreizēja dzīvojamās telpas atbrīvošanas pabalsta piešķiršanas kārtība un apmērs".
3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu Nav attiecināms
4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā Nav attiecināms
5. Informācija par administratīvajām procedūrām Nav attiecināms
6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām Nav attiecināms

Daugavpils pilsētas domes priekšsēdētājs J.Lāčplēsis

31.12.2010