Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: spēkā esošs
Valmieras pilsētas pašvaldības saistošie noteikumi Nr. 362

Valmierā 2021. gada 28. janvārī (prot. Nr. 2, 16. §)
Par Valmieras pilsētas simboliku
Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām"
21. panta pirmās daļas 7. punktu
un 43. panta trešo daļu
I. VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI

1. Saistošie noteikumi (turpmāk – Noteikumi) nosaka Valmieras pilsētas simboliku, kas ir Valmieras pilsētas karogs, Valmieras pilsētas ģerbonis, Valmieras pilsētas logo, Valmieras pilsētas simbols, Valmieras pilsētas sauklis un saukļa logo, kā arī tās lietošanas, izmantošanas un izgatavošanas kārtību.

II. VALMIERAS PILSĒTAS SIMBOLIKA UN TĀS APRAKSTS

2. Valmieras pilsētas karoga apraksts:

2.1. Valmieras pilsētas karogs (1. pielikums) ir taisnstūra forma ar divām horizontālām krāsu joslām: augšējā josla ir zelta okera (rudens zelta) krāsā un apakšējā josla – rudzupuķu zilā tonī. Valmieras karoga centrā ir izvietots Valmieras pilsētas ģerbonis;

2.2. Karoga krāsu kodi:

2.2.1. Pantone 287C (zils);

2.2.2. Pantone 124C (zelta okers).

2.3. Valmieras karogs ir abpusējs, kura platuma un augstuma attiecības ir 1,5:1;

2.4. karoga horizontālais dalījums krāsās ir 1:1;

2.5. Valmieras pilsētas karogā ģerboņa augstums ir puse no karoga augstuma;

2.6. karoga izmērs ir 1,80 m x 1,15 m;

2.7. mazie karodziņi izgatavojami ievērojot Valmieras pilsētas karoga proporcijas 1,5:1 un aprakstu.

3. Valmieras pilsētas ģerboņa apraksts:

3.1. Valmieras pilsētas ģerbonis (2. pielikums) ir zelta laukā ievietota zaļa liepa, kuras zaros iekārti divi vairogi, uz kuriem redzams Latvijas Republikas sarkanbaltsarkanais karogs un sarkana vērša galva;

3.2. Ģerboņa krāsu kodi:

3.2.1. Pantone 872C (zelts);

3.2.2. Pantone 364C (zaļš);

3.2.3. Pantone 1807C (karmīnsarkans);

3.2.4. Balts WhiteC

3.2.5. Pantone Red 032C (sarkans).

3.3. Valmieras pilsētas ģerbonis var tikt attēlots arī kontūrlīnijās vai reljefspiedumā (2. pielikums);

3.4. kontūrlīniju krāsa: Gaujas tumši zila – Pantone 540C.

4. Valmieras pilsētas logo apraksts:

4.1. Valmieras pilsētas logo (3. pielikums) ir vārds "VALMIERA" noteiktā burtveidolā ar 90˚ pagrieztu kvadrātu zem burta V.

5. Valmieras pilsētas simbola apraksts:

5.1. Valmieras pilsētas simbols (4. pielikums) ir "Valmieras izaugsmes medaļa", kas sastāv no logo pirmā burta V noteiktā burtveidolā ar 90˚ pagrieztu kvadrātu zem tā, un simbolizē trīs principus: labklājību, dzīvesprieku un dabu kā vērtību.

6. Valmieras pilsētas saukļa un saukļa logo apraksts:

6.1. Valmieras pilsētas sauklis ir "Dzīvojam zaļi!";

6.2. Valmieras pilsētas sauklis angļu valodā ir "Evergreen city";

6.3. logo uzraksts "Dzīvojam zaļi!" un "Evergreen city" ir noteiktā burtveidolā un izvietoti aplī (5. pielikums).

7. Valmieras pilsētas simbolikas (logo, simbols, saukļa logo) astoņi krāsu kodi (6. pielikums):

7.1. Valmieras zelta tonis – Pantone 4645C; CMYK 20/45/68/15; RGB 158/120/77;

7.2. Gaujas tumši zilais – Pantone 540C; CMYK 100/57/12/72; RGB 0/48/87;

7.3. Valmieras rudzupuķu zilais – Pantone 2726C; CMYK 75/60/0/0; RGB 70/70/219;

7.4. liepu zaļais – Pantone 554C; CMYK 90/35/100/50; RGB 19/85/50;

7.5. saules dzeltenais – Pantone 143C; CMYK 0/30/95/0; RGB 237/176/0;

7.6. sniega baltais – Pantone White; CMYK 2/1/1/0; RGB 242/242/242;

7.7. debesu zilais – Pantone 292C; CMYK 58/26/0/0; RGB 129/165/227;

7.8. piparmētru zaļais – Pantone 3268C; CMYK 87/0/60/0; RGB 69/163/114.

III. VALMIERAS PILSĒTAS SIMBOLIKAS LIETOŠANAS NOTEIKUMI

8. Valmieras pilsētas karoga lietošana:

8.1. Valmieras pilsētas karogu pie pašvaldības ēkas lieto pastāvīgi;

8.2. Valmieras pilsētas karogu pie ēkām, kur izvietoti balsošanas iecirkņi, lieto vēlēšanu un tautas nobalsošanas dienās;

8.3. Valmieras pilsētas karogu pēc brīvas gribas personas var lietot:

8.3.1. pie Valmieras pilsētas administratīvajā teritorijā esošajām ēkām bez īpašas pašvaldības atļaujas, garantējot tam pienācīgu cieņu;

8.3.2. pilsētas svētkos vai valsts svētkos kopā ar Latvijas valsts karogu, novietojot to valsts karoga labajā pusē, skatoties uz ēkas fasādi;

8.3.3. reprezentācijas un dekoratīvos nolūkos, saglabājot noteiktās garuma, platuma un krāsu proporcijas;

8.4. reprezentācijas un dekoratīvos nolūkos karogs vertikāli izmantojams divos veidos (1. pielikums):

8.4.1. pagriežot karogu pulksteņa rādītāja virzienā, bet tā centrā izvietoto Valmieras pilsētas ģerboni pagriežot pretēji pulksteņa rādītāja virzienam, saglabājot krāsu proporcijas un ģerboņa proporcijas attiecībā pret karoga izmēru;

8.4.2. pagarinot karogu vertikālā virzienā, saglabājot krāsu proporcijas un ģerboņa proporcijas attiecībā pret karoga izmēru;

8.5. atbilstoši saskaņojumam pašvaldībā Valmieras pilsētas karogu var lietot arī citos gadījumos, kas nav paredzēti šajos Noteikumos.

9. Valmieras pilsētas karogu aizliegts lietot:

9.1. pie ēkām, kas atrodas avārijas stāvoklī;

9.2. pie ēkām, kurās notiek pārbūve vai tiek atjaunota to fasāde;

9.3. citās nepiemērotās vietās (kokos, pie saimniecības ēkām, nesakoptās vietās un tamlīdzīgi);

9.4. ja tas ir bojāts vai izbalējis, kā arī izmantot Valmieras pilsētas karoga krāsu salikumu ar citu atribūtiku.

10. Valmieras pilsētas ģerboņa attēla lietošana:

10.1. Valmieras pilsētas ģerboņa attēlu drīkst lietot Valmieras pilsētas pašvaldības dome, pašvaldības institūcijas (iestādes, struktūrvienības, komisijas u.c.), kapitālsabiedrības (turpmāk kopā sauktas – Iestādes) zīmogos, stūra spiedogos, uz veidlapām, iespieddarbos, uz izdevumu vākiem un titullapām, kā arī izvietot Valmieras pilsētas ģerboņa attēlu pie Iestāžu ēkām, dienesta telpās;

10.2. Valmieras pilsētas ģerboni var lietot heraldiskajās krāsās, reljefspiedumā un kontūrlīnijās;

10.3. Valmieras pilsētas ģerboni bez pašvaldības atļaujas var lietot pasākumos, kā arī pasākumu informatīvajos un reklāmas materiālos:

10.3.1. kurus organizē pašvaldība;

10.3.2. kurus finansiāli vai informatīvi atbalsta pašvaldība;

10.3.3. kuru organizatoriem ar pašvaldību ir noslēgts sadarbības līgums.

10.4. Valmieras pilsētas ģerboni vai tā elementu salikumu, saņemot pašvaldības atļauju, var lietot fiziskās un juridiskās personas:

10.4.1. suvenīru izgatavošanā;

10.4.2. prezentācijas priekšmetu izgatavošanā;

10.4.3. izstrādājumu iepakojuma dizaina izgatavošanā;

10.4.4. pasākumu noformējumā, kas neatbilst punktā 10.3. minētajiem kritērijiem;

10.4.5. reklāmās u.c.

10.5. atbilstoši pašvaldības saskaņojumam, Valmieras pilsētas ģerboni var lietot arī citos gadījumos, kas nav paredzēti šajos Noteikumos.

10.6. Valmieras pilsētas ģerboņa grafisko attēlu tā lietošanai Noteikumu 10.3. un 10.4. punktā noteiktajos gadījumos elektroniski var saņemt pašvaldības iestādes "Valmieras pilsētas pašvaldības administrācija" struktūrvienībā "Zīmolvedības un sabiedrisko attiecību nodaļa" (turpmāk – Zīmolvedības un sabiedrisko attiecību nodaļa).

10.7. aizliegts lietot izmainītu Valmieras pilsētas ģerboņa grafisko attēlu.

11. Valmieras pilsētas logo un simbola lietošana:

11.1. Valmieras pilsētas logo un simbolu lieto, lai veicinātu Valmieras pilsētas atpazīstamību Latvijā un ārvalstīs;

11.2. Valmieras pilsētas logo un simbolu var lietot uz drukātajiem, tipogrāfiski iespiestajiem izdevumiem, elektroniskajos, video un reklāmas materiālos, ja ir saņemts rakstisks saskaņojums no Zīmolvedības un sabiedrisko attiecību nodaļas;

11.3. Valmieras pilsētas logo un simbolu komerciāliem mērķiem drīkst lietot uz kancelejas precēm, suvenīriem, dāvanām un iesaiņojumiem, kā arī citiem izstrādājumiem, kuriem ir vizuāli estētisks izskats un tie atbilst noteiktiem kvalitātes kritērijiem, ja ir saņemts rakstisks saskaņojums no Zīmolvedības un sabiedrisko attiecību nodaļas;

11.4. Valmieras pilsētas logo uz suvenīriem, tipogrāfiski iespiestiem izdevumiem var lietot atbilstoši Valmieras zīmola grafiskā dizaina vadlīnijām;

11.5. aizliegts lietot izmainītu Valmieras pilsētas logo un simbola grafisko attēlu.

12. Valmieras pilsētas saukļa un saukļa logo lietošana:

12.1. Valmieras pilsētas saukli un/vai saukļa logo drīkst lietot uz drukātajiem, tipogrāfiski iespiestajiem izdevumiem, elektroniskajos, video un reklāmas materiālos, ja ir saņemts rakstisks saskaņojums no Zīmolvedības un sabiedrisko attiecību nodaļas;

12.2. Valmieras pilsētas saukli un/vai saukļa logo komerciāliem mērķiem drīkst lietot uz kancelejas precēm, suvenīriem, dāvanām un iesaiņojumiem, kā arī citiem izstrādājumiem, kuriem ir vizuāli estētisks izskats un tie atbilst noteiktiem kvalitātes kritērijiem, ja ir saņemts rakstisks saskaņojums no Zīmolvedības un sabiedrisko attiecību nodaļas;

12.3. Aizliegts lietot izmainītu Valmieras pilsētas saukli un/vai saukļa logo grafisko attēlu.

IV. SASKAŅOJUMA SAŅEMŠANA

13. Personas, kuras vēlas ražot priekšmetus ar Valmieras pilsētas simboliku, vai citā veidā to lietot, iesniedz Zīmolvedības un sabiedrisko attiecību nodaļai adresētu iesniegumu e-pastā info@valmiera.lv, e-pakalpojumu portālā www.latvija.lv, pašvaldības iestādes "Valmieras pilsētas pašvaldības administrācija" struktūrvienībā "Apmeklētāju pieņemšanas centrs", Lāčplēša ielā 2, Valmierā, kurā norāda:

13.1. Iesniedzēja vārdu, uzvārdu, personas kodu; juridiskai personai – nosaukumu, reģistrācijas numuru, pilnvarotās vai paraksta tiesīgās personas vārdu, uzvārdu; kontaktinformācijai – tālruni, e-pasta adresi;

13.2. izstrādājuma nosaukumu, uz kura Valmieras pilsētas simbolika tiks lietota;

13.3. izstrādājuma aprakstu, kurā norādīts arī simbolikas izmantošanas mērķis;

13.4. dizaina autoru;

13.5. izstrādājuma ražotāju;

13.6. pielikumā pievieno izstrādājuma dizaina skici.

14. Pašvaldība ir tiesīga pieprasīt iesniedzējam izgatavot etalonmodeli.

15. Zīmolvedības un sabiedrisko attiecību nodaļa izskata iesniegumu un septiņu kalendāro dienu laikā pieņem vienu no šādiem lēmumiem:

15.1. lēmumu par saskaņojumu izmantot Valmieras pilsētas simboliku;

15.2. lēmumu par atteikumu sniegt saskaņojumu Valmieras pilsētas simbolikas lietošanai.

16. Zīmolvedības un sabiedrisko attiecību nodaļa var pieņemt lēmumu atteikt atļaujas izsniegšanu, ja:

16.1. Valmieras pilsētas simboliku paredzēts lietot veidā, kas neatbilst Noteikumos un normatīvajos aktos noteiktajiem, Valmieras zīmola grafiskā dizaina vadlīnijās noteiktajiem simbolikas lietošanas noteikumiem;

16.2. izgatavojamais izstrādājums ir nekvalitatīvs un nepiemērots Valmieras pilsētas simbolikas izvietošanai;

16.3. Valmieras pilsētas simbolikas lietošana piedāvātajā veidā var radīt negatīvu iespaidu par Valmieras pilsētas tēlu;

16.4. ja iesnieguma iesniedzējs pēdējā gada laikā ir saukts pie administratīvās atbildības par šo noteikumu neievērošanu.

17. Zīmolvedības un sabiedrisko attiecību nodaļa izsniegtais saskaņojums apliecina personas/juridiskas personas tiesības lietot Valmieras pilsētas simboliku saskaņotajā veidā, kamēr simbolika ir spēkā.

18. Zīmolvedības un sabiedrisko attiecību nodaļas saskaņojumu vai atteikumu dot saskaņojumu un faktisko rīcību ieinteresētā persona normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā to var apstrīdēt pašvaldības izpilddirektoram. Pašvaldības izpilddirektora lēmumu vai faktisko rīcību var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā.

V. ATBILDĪBA UN KONTROLE

19. Kontroli par Valmieras pilsētas karoga un Valmieras pilsētas ģerboņa lietošanas ievērošanu un administratīvā pārkāpuma procesu par Valmieras pilsētas karoga un Valmieras pilsētas ģerboņa lietošanas pārkāpumiem līdz administratīvā pārkāpuma lietas izskatīšanai veic pašvaldības iestāde "Valmieras pilsētas pašvaldības policija" amatpersonas, pamatojoties uz Zīmolvedības un sabiedrisko attiecību nodaļas sniegto informāciju.

20. Administratīvā pārkāpuma lietu izskata Valmieras pilsētas pašvaldības Administratīvā komisija.

21. Par Valmieras pilsētas karoga un Valmieras pilsētas ģerboņa lietošanas noteikumu pārkāpumu piemēro brīdinājumu vai naudas sodu šādā apmērā:

21.1. fiziskām personām līdz 20 naudas soda vienībām;

21.2. juridiskām personām līdz 100 naudas soda vienībām.

VI. NOSLĒGUMA JAUTĀJUMI

22. Ar Noteikumu spēkā stāšanās dienu spēku zaudē Valmieras pilsētas pašvaldības 2013. gada 26. septembra saistošie noteikumi Nr. 171 (protokols Nr. 13, 33. §) "Par Valmieras pilsētas simboliku".

Valmieras pilsētas domes priekšsēdētājs J. Baiks
1. pielikums
Valmieras pilsētas pašvaldības
28.01.2021. saistošajiem noteikumiem Nr. 362
"Par Valmieras pilsētas simboliku"
VALMIERAS PILSĒTAS KAROGS

Krāsas: zila – Pantone 287C un zelta okera – Pantone 124C.

2. pielikums
Valmieras pilsētas pašvaldības
28.01.2021. saistošajiem noteikumiem Nr. 362
"Par Valmieras pilsētas simboliku"
VALMIERAS PILSĒTAS ĢERBONIS

Krāsas: zelta – Pantone 872C (vai "zelts"), zaļā – Pantone 364C, Baltā – WhiteC, karmīnsarkanā – Pantone 1807C un sarkanā – Pantone Red 032C.

Kontūrlīniju krāsa: Gaujas tumši zila – Pantone 540C

3. pielikums
Valmieras pilsētas pašvaldības
28.01.2021. saistošajiem noteikumiem Nr. 362
"Par Valmieras pilsētas simboliku"
VALMIERAS PILSĒTAS LOGO

 

4. pielikums
Valmieras pilsētas pašvaldības
28.01.2021. saistošajiem noteikumiem Nr. 362
"Par Valmieras pilsētas simboliku"
VALMIERAS PILSĒTAS SIMBOLS

 

5. pielikums
Valmieras pilsētas pašvaldības
28.01.2021. saistošajiem noteikumiem Nr. 362
"Par Valmieras pilsētas simboliku"
VALMIERAS PILSĒTAS SAUKĻA LOGO

 

6. pielikums
Valmieras pilsētas pašvaldības
28.01.2021. saistošajiem noteikumiem Nr. 362
"Par Valmieras pilsētas simboliku"
VALMIERAS KRĀSU PALETE

 

Paskaidrojuma raksts
Valmieras pilsētas pašvaldības 2021. gada 28. janvāra saistošajiem noteikumiem Nr. 362 "Par Valmieras pilsētas simboliku"

Paskaidrojuma raksta sadaļa

Informācija

1. Projekta nepieciešamības pamatojumsSaistošie noteikumi "Par Valmieras pilsētas simboliku" aizstās spēkā esošos Valmieras pilsētas pašvaldības 2013. gada 26. septembra saistošos noteikumus Nr. 171 "Par Valmieras pilsētas simboliku".

Jauni noteikumi ir nepieciešami, lai iekļautu Valmieras zīmola grafiskās identitātes vadlīnijas, veiktu izmaiņas, kas saistītas ar Valmieras pilsētas simbolikas – karoga, ģerboņa, logotipa, simbola, saukļa un saukļa logotipa noteikšanu, noteiktu simbolikas lietošanas, saskaņošanas kārtību atbilstoši Valmieras zīmola grafiskās identitātes vadlīnijām un pašvaldības mērķiem.

2. Īss projekta satura izklāstsSaistošie noteikumi nosaka Valmieras pilsētas simbolikas – karoga, ģerboņa, logotipa, simbola, saukļa un saukļa logotipa lietošanas, izgatavošanas, izmantošanas un saskaņošanas kārtību.
3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetuNav ietekmes.
4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijāLai veicinātu uzņēmēju interesi par Valmieras pilsētas simbolikas – logotipa, simbola, saukļa un saukļa logotipa izmantošanu, kvalitatīvu un daudzveidīgu izstrādājumu ražošanai un noformēšanai, kas savukārt veicinās Valmieras atpazīstamību, paredzēta simbolikas atvieglota saskaņošana un netiek noteikta nodeva, tādējādi sekmējot uzņēmēju interesi par kvalitatīvu un daudzveidīgu izstrādājumu ražošanu.
5. Informācija par administratīvajām procedūrāmSaistošie noteikumi tiks nosūtīti izskatīšanai un atzinuma sniegšanai Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai, tiks publicēti oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" un pašvaldības mājaslapā www.valmiera.lv

Saistošo noteikumu piemērošanā personas var vērsties Pašvaldības iestādes "Valmieras pilsētas pašvaldības administrācija" struktūrvienībā "Zīmolvedības un sabiedrisko attiecību nodaļa".

6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonāmKonsultācijas ar privātpersonām nav veiktas.
Valmieras pilsētas domes priekšsēdētājs J. Baiks
27.02.2021