Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

 

Garkalnes pagasta padomes saistošie noteikumi Nr.13

2004.gada 30.decembrī (Ārkārtas sēdes prot. Nr.13, 1.§)

Par Garkalnes pagasta teritorijas plānojumu 2004.-2016.gadam

Izdoti saskaņā ar LR likuma "Par pašvaldībām" 21.un 43.pantu un 19.10.2004. MK 883.noteikumu 45.p.

Garkalnes pagasta padome, atklāti balsojot ar 7 balsīm "par", "pret" nav, "atturas" nav, nolēma:

1. Apstiprināt Garkalnes pagasta teritorijas plānojumu 2004.-2016.gadam galīgā redakcijā, tā grafisko daļu, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumus izdot kā saistošos noteikumus Nr.13.

2. Lēmumu par Garkalnes pagasta teritorijas plānojuma 2004.-2016.gadam apstiprināšanu publicēt laikrakstā "Latvijas Vēstnesis".

3. Garkalnes pagasta teritorijas plānojuma 2004.-2016.gadam teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumus publicēt laikrakstā "Garkalnes Vēstis".

Garkalnes pagasta padomes priekšsēdētājs K.Cīrulis

05.01.2005