Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Ministru kabineta 1996. gada 24. decembra noteikumus Nr. 460 "Kārtība, kādā Ministru kabinets saskaņo ar pašvaldībām jautājumus, kas skar pašvaldību intereses".

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETS

Par Ministru kabineta un pašvaldību sarunu kārtību

Noteikumi Nr. 114 (prot. Nr. 29 4. §)

Izdoti saskaņā ar likumu «Par pašvaldībām»

I. Vispārīgie jautājumi

1. Šajos noteikumos reglamentēta šādu jautājumu risināšana: 1.1. kārtība, kādā Ministru kabinets saskaņo ar Latvijas pašvaldību savienību ikgadējo vienošanās protokolu par:

1) kārtējā saimnieciskajā gadā pašvaldībām piešķiramo dotāciju un mērķdotāciju apmēriem;

2) pašvaldību finansu resursu izlīdzināšanas kartību, ja tā nav noteikta likumā;

3) pašvaldību darbinieku algu maksimālajiem apmēriem;

4) likuma «Par pašvaldībām» 8. pantā paredzēto funkciju finansēšanas avotiem;

5) citiem pašvaldību darbības jautājumiem, kuru reglamentācija ietilpst Ministru kabineta kompetencē;

1.2. kārtība, kādā Ministru kabinets saskaņo ar Latvijas pašvaldību savienību:

1) likumprojektus un Ministru kabineta noteikumu projektus, kuros skarti ar pašvaldībām saistīti jautājumi, un priekšlikumus par grozījumiem tajos;

2) citus pašvaldību darbības jautājumus, kuru reglamentācija ietilpst Ministru kabineta kompetencē un kuri nav iekļauti Ministru kabineta un Latvijas pašvaldību savienības ikgadējā vienošanās protokolā;

1.3. kārtība, kādā Ministru kabinets izskata jautājumus, kuri skar atsevišķu pašvaldību intereses.

II. Ikgadējā sarunu protokola sagatavošanas un izskatīšanas kārtība

2. Katru gadu līdz 15. martam Valsts reformu ministrija sagatavo ministriju un Latvijas pašvaldību savienības sarunu grafiku.

Priekšlikums par saskaņojamajiem jautājumiem, sarunu termiņiem un personām, kuras tiek pilnvarotas piedalīties sarunās, ministrijas un Latvijas pašvaldību savienība iesniedz Valsts reformu ministrijā katru gadu līdz 1. martam.

Valsts reformu ministrija Ministru kabineta noteiktajā kārtībā iesniedz sarunu grafiku apstiprināšanai Ministru kabineta sēdē.

Pirms apstiprināšanas Ministru kabineta sēdē sarunu grafiku izskata Valsts un sociālo lietu komitejā.

3. Katru gadu līdz 15. maijam saskaņā ar apstiprināto grafiku notiek ministriju un Latvijas pašvaldību savienības sarunas. Sarunu gaita tiek protokolēta.

Par ministrijas un Latvijas pašvaldību savienības katra sarunu posma organizatorisko un tehnisko nodrošinājumu ir atbildīga ministrija.

4. Ministriju un Latvijas pašvaldību savienības sarunu protokolus ministrijas iesniedz Valsts reformu ministrijai līdz 20. maijam.

Pamatojoties uz šiem protokoliem, Valsts reformu ministrija sagatavo ikgadējo vienošanās protokola projektu.

5. Valsts reformu ministrija Ministru kabineta noteiktajā kārtībā iesniedz ikgadējo vienošanās protokola projektu apstiprināšanai Ministru kabineta .sēdē. Kopā ar projektu jāiesniedz ministriju un Latvijas pašvaldību savienības sarunu protokoli.

Vienošanas protokola projektu izskata Valsts un sociālo lietu komiteja, kurā piedalās: Ministru prezidents, valsts reformu ministrs, izglītības, kultūras un zinātnes ministrs, tieslietu ministrs, labklājības ministrs, vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs, budžeta valsts ministrs, enerģētikas valsts ministrs, Latvijas pašvaldību savienības pilnvarotie pārstāvji.

6. Ikgadējo vienošanās protokola projektu izskata un apstiprina Ministru kabineta sēdē ne vēlāk kā līdz kārtējā gada 15. jūnijam.

III. Likumprojektu, noteikumu projektu un citu jautājumu saskaņošanas un izskatīšanas kārtība

7. Ministru kabinetā izskatāmo likumprojektu, noteikumu, ieteikumu, rīkojumu un instrukciju projekti, kuros skarti ar pašvaldībām saistīti jautājumi, kā arī jautājumi, kuri ir pašvaldību kompetencē, (turpmāk tekstā - «lēmumu projekti») pirms izskatīšanas Ministru kabineta komitejās un Ministru kabineta sēdē jāsaskaņo ar Latvijas pašvaldību savienību.

8. Latvijas pašvaldību savienība sagatavo rakstveida atzinumu par izstrādātajiem lēmuma projektiem ne vēlāk kā divu nedēļu laikā, ja nav noteikts cits termiņš, un iesniedz ministrijai, kura sagatavojusi attiecīgos projektus.

9. Ministrijas izstrādātos lēmumu projektus noteiktā kārtībā iesniedz izskatīšanai Ministru kabinetā, pievienojot Latvijas pašvaldību savienības atzinumus.

10. Uz Ministru kabineta komiteju sēdēm, kurās tiek izskatīti lēmumu projekti, jāuzaicina Latvijas pašvaldību savienības pārstāvji.

11. Ja Latvijas pašvaldību savienība nepiekrīt Ministru kabineta komitejas lēmumam, tā ir tiesīga iesniegt savus priekšlikumus Ministru prezidentam.

12. Ministru kabineta sēdēs, kurās izskata attiecīgos lēmumu projektus, var piedalīties Latvijas pašvaldību savienības pārstāvji.

13. Likumprojekti, kuros skarti ar pašvaldībām saistīti jautājumi, jāiesniedz Saeimai kopā ar Latvijas pašvaldību savienības atzinumiem.

IV. Atsevišķu pašvaldību jautājumu izskatīšanas kārtība

14. Jautājumi, kuros skartas atsevišķu pašvaldību intereses, tiek izskatīti Ministru kabinetā saskaņā ar Ministru kabineta iekšējās kārtības noteikumiem.

Šajos jautājumos attiecīgo pašvaldību pārstāv tas domes (padomes) priekšsēdētājs vai viņa pilnvarota persona.

V. Pārejas noteikumi

15. Ministru kabineta un Latvijas pašvaldību savienības 1995. gada vienošanās protokols tiek izskatīts Ministru kabineta sēdē ne vēlāk kā līdz 1994. gada 15. oktobrim.

Ministru prezidents V. BIRKAVS

Valsts reformu ministrs, Ministru prezidenta biedrs M. GAILIS

Rīgā 1994. gada 31. maijā

17.06.1994