Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Gulbenes novada domes saistošie noteikumi Nr. 9

Gulbenē 2009. gada 10. septembrī (prot. Nr. 9, 20. §)

Par Gulbenes novada teritoriālo vienību detālplānojumu apstiprināšanu

Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām"
21. panta pirmās daļas 16. punktu,
Teritorijas plānošanas likuma
6. panta sesto daļu
un Pārejas noteikumu 13. punktu

APSTIPRINĀT detālplānojumus šādiem nekustamajiem īpašumiem:

1. nekustamajam īpašumam "Skalbes", kadastra Nr. 5044 014 0108, Beļavas pagasts, Gulbenes novads, saskaņā ar 1. pielikumu pie saistošajiem noteikumiem;

2. nekustamajam īpašumam "Upmalas" zemes vienības ar kadastra Nr. 5044 002 0023 daļai, Beļavas pagasts, Gulbenes novads, saskaņā ar 2. pielikumu pie saistošajiem noteikumiem.

3. nekustamajam īpašumam "Lauvas", kadastra Nr. 5048 001 0040 un Nr. 5048 001 0041, Daukstu pagasts, Gulbenes novads, saskaņā ar 3. pielikumu pie saistošajiem noteikumiem.

4. zemes gabalu Nākotnes ielā 8, Gulbenē un Litenes ielā 56, Gulbenē, Gulbenes novads, saskaņā ar 4. pielikumu pie saistošajiem noteikumiem.

Sēdes vadītāja S. Duļbinska

 

1. pielikums pie saistošajiem not. Nr. 9

APSTIPRINĀTI
ar Gulbenes novada domes
2009. gada 10. septembra sēdes lēmumu
(protokols Nr. 9, 20. &)

"Par detālplānojuma nekustamajam īpašumam "Skalbes", kadastra Nr. 5044 014 0108, Beļavas pagasts, apstiprināšanu"

Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām"
21. panta pirmās daļas 16. punktu,
Teritorijas plānošanas likuma
6. panta sesto daļu
un Pārejas noteikumu 13. punktu

1. Ar šiem saistošajiem noteikumiem ir apstiprināts detālplānojums nekustamajam īpašumam "Skalbes", kadastra Nr. 5044 014 0108, Beļavas pagasts.

2. Atzīt par spēku zaudējušiem Beļavas pagasta padomes 2007. gada 29. maija saistošos noteikumus Nr. 4 "Beļavas pagasta zemes gabalam "Skalbes", detālplānojums".

Sēdes vadītāja S. Duļbinska

 

2. pielikums pie saistošajiem not. Nr. 9

APSTIPRINĀTI
ar Gulbenes novada domes
2009. gada 10. septembra sēdes lēmumu
(protokols Nr. 9, 20. &)

"Par detālplānojuma nekustamajam īpašumam "Upmalas" zemes vienības ar kadastra Nr. 5044 002 0023 daļai, Beļavas pagasts, apstiprināšanu"

Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām"
21. panta pirmās daļas 16. punktu,
Teritorijas plānošanas likuma
6. panta sesto daļu
un Pārejas noteikumu 13. punktu

1. Ar šiem saistošajiem noteikumiem ir apstiprināts detālplānojums nekustamajam īpašuma "Upmalas" zemes vienības ar kadastra Nr. 5044 002 0023 daļai, Beļavas pagasts.

2. Atzīt par spēku zaudējušiem Beļavas pagasta padomes 2007. gada 29. maija saistošos noteikumus Nr. 4 2009 "Detālplānojums īpašuma "Upmalas" zemes vienības ar kadastra Nr. 50440020023 daļai Beļavas pagastā, Gulbenes rajonā".

Sēdes vadītāja S. Duļbinska

 

3. pielikums pie saistošajiem not. Nr. 9

APSTIPRINĀTI
ar Gulbenes novada domes
2009. gada 10. septembra sēdes lēmumu
(protokols Nr. 9, 20. &)

"Par detālplānojuma nekustamajam īpašumam "Lauvas", kadastra Nr. 5048 001 0040 un Nr. 5048 001 0041, Daukstu pagasts, apstiprināšanu"

Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām"
21. panta pirmās daļas 16. punktu,
Teritorijas plānošanas likuma
6. panta sesto daļu
un Pārejas noteikumu 13. punktu

1. Ar šiem saistošajiem noteikumiem ir apstiprināts detālplānojums nekustamajam īpašuma "Lauvas" ar kadastra Nr. 5048 001 0040 un Nr. 5048 001 0041, Daukstu pagasts.

2. Atzīt par spēku zaudējušiem Daukstu pagasta padomes padomes 2008. gada 19. jūnija saistošos noteikumus Nr. 6 "Daukstu pagasta detālplānojums zemes gabalam "Lauvas"ar kadastra Nr. 5048 001 0040 un Nr. 5048 001 0041".

Sēdes vadītāja S. Duļbinska

 

4. pielikums pie saistošajiem not. Nr. 9

APSTIPRINĀTI
ar Gulbenes novada domes
2009. gada 10. septembra sēdes lēmumu
(protokols Nr. 9, 20. &)

"Par detālplānojuma zemes gabalu Nākotnes ielā 8, Gulbenē un Litenes ielā 56, Gulbenē, apstiprināšanu"

Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām"
21. panta pirmās daļas 16. punktu,
Teritorijas plānošanas likuma
6. panta sesto daļu
un Pārejas noteikumu 13. punktu

1. Ar šiem saistošajiem noteikumiem ir apstiprināts detālplānojums zemes gabaliem Nākotnes ielā 8, Gulbenē, un Litenes ielā 56, Gulbenē.

2. Atzīt par spēku zaudējušiem Gulbenes pilsētas domes 2008. gada 21. februāra saistošos noteikumus Nr. 3 "Detālplānojums zemes gabaliem Nākotnes ielā 8 un Litenes ielā 56, Gulbenē".

Sēdes vadītāja S. Duļbinska

01.10.2009