Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Liepājas pilsētas domes saistošie noteikumi Nr.3

(prot. Nr.6, 6.§) Liepājā 2003.gada 15.maijā

Par sanitārās tīrības uzturēšanu Liepājas pilsētas administratīvajā teritorijā

Izdoti saskaņā ar LR likuma "Par pašvaldībām" 43.panta 6.punktu, Ministru kabineta 1998.gada 11.augusta noteikumiem Nr.300 "Peldvietu iekārtošanas un higiēnas noteikumi", Ministru kabineta 2000.gada 28.novembra noteikumiem Nr.411 "Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 208-00 "Publiskas ēkas un būves""

1. Saistošie noteikumi "Par sanitārās tīrības uzturēšanu Liepājas pilsētas administratīvajā teritorijā" nosaka kārtību, kādā nodrošināma sanitārā tīrība publiskās telpās un publiskos pasākumos; peldvietu ūdens kvalitāte un infekcijas slimību profilakse Liepājas pilsētas administratīvajā teritorijā.

2. Par labiekārtotu, sanitārajām prasībām atbilstošu, pārvietojamu bezmaksas tualešu pieejamību pietiekamā skaitā, t.sk. cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, pludmalē un peldvietās sezonas laikā (no 1.maija līdz 30.septembrim) ir atbildīgi teritorijas apsaimniekotāji.

3. Par normatīvajos aktos paredzēto atbilstoša skaita labiekārtotu bezmaksas tualešu, t.sk. cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, pieejamību publiskos pasākumos ir atbildīgs pasākuma organizators.

4. Par normatīvajos aktos paredzēto atbilstoša skaita labiekārtotu bezmaksas tualešu pieejamību publiskās telpās (piemēram, veselības aprūpes iestādēs, sabiedriskās ēdināšanas iestādēs, klubos u.c.) ir atbildīgs uzņēmuma īpašnieks vai iestādes vadītājs.

5. Saistošo noteikumu izpildi kontrolē Liepājas pilsētas PAŠVALDĪBAS POLICIJA.

6. Par šajos noteikumos noteikto prasību neievērošanu piemēro naudas sodu līdz Ls 50 (piecdesmit latu).

7. Noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas laikrakstā "Latvijas Vēstnesis".

Liepājas pilsētas domes priekšsēdētājs U.Sesks

04.06.2003