Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

 

Liepājas rajona padomes saistošie noteikumi Nr.6

Liepājā 2004.gada 18.maijā

Liepājas rajona teritorijas plānojums

Izdoti saskaņā ar LR likuma "Par pašvaldībām" 44.p.4.p., 82.1.p. 1.d.3.p., 82.1.p.3.d., "Teritorijas plānošanas likums" 6.p.6.d., 7.p.5.d.2.p.

1.Ar šiem saistošajiem noteikumiem (turpmāk tekstā - noteikumi) tiek apstiprinātas Liepājas rajona teritorijas plānojumā iekļautās daļas:

1.1.pašreizējā teritorijas izmantošana,

1.2.atļautā un plānotā teritorijas izmantošana.

2.Noteikumi neattiecas uz Liepājas rajona teritorijas plānojuma daļu "Turpmākās izpētes un plānošanas teritorijas".

3.Noteikumi attiecas uz visu Liepājas rajona administratīvo teritoriju.

4.Noteikumi nosaka, ka visām fiziskajām un juridiskajām personām, kuru īpašumā, lietošanā, valdījumā vai apsaimniekošanā Liepājas rajonā ir nekustamais īpašums (ēkas un būves vai to daļas, zemesgabali vai to daļas), tas izmantojams saskaņā ar Liepājas rajona teritorijas plānojumā noteikto teritorijas plānoto (atļauto) izmantošanu un prasībām.

5.Noteikumi neatbrīvo fiziskās un juridiskās personas no nepieciešamības ievērot spēkā esošo valsts likumdošanu un citu tiesību aktu prasības.

6.Ar šiem noteikumiem un noteikumu pielikumā pievienotajiem dokumentiem var iepazīties ikviens interesents, un tie pieejami Liepājas rajona padomē, Liepājas rajona Attīstības pārvaldē.

7.Noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas laikrakstā "Latvijas Vēstnesis".

Liepājas rajona padomes priekšsēdētājs M.Ekšteinsa

11.06.2004