Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Liepājas pilsētas domes saistošie noteikumi Nr.14 

Liepājā 2007.gada 5.jūlijā (prot. Nr.7, 43.§)

Kuģošanas kārtība Liepājas ezerā Liepājas pilsētai piekrītošajā teritorijā

Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām" 43.panta 2.punktu

 

1. Šie noteikumi nosaka kuģošanas kārtību Liepājas ezerā Liepājas pilsētai piekrītošajā teritorijā un atbildību par šo noteikumu neievērošanu.

2. Noteikumi ir saistoši visām fiziskajām un juridiskajām personām, kuras izmanto jebkādu kuģošanas (ūdens transporta) līdzekli, kā arī nodarbojas ar rūpniecisko zveju un licencēto makšķerēšanu Liepājas ezerā.

3. Šie noteikumi nosaka kuģošanas ceļa ass līniju, kas dabā iezīmēta ar navigācijas zīmēm, saskaņā ar pielikumu.

4. Kuģošanas ceļa platums ir 50 m uz abām pusēm no dabā iezīmētās ass līnijas.

5. Kuģošanas ceļā atļauta visu veidu laivu satiksme.

6. Brauciena laikā kuģošanas līdzekļa vadītājam jābūt klāt kuģošanas līdzeklim atbilstošai vadītāja apliecībai, ja tāda ir nepieciešama, un kuģošanas līdzekļa reģistrācijas apliecībai.

7. Brauciena laikā uz kuģošanas līdzekļa jābūt atbilstošiem glābšanas līdzekļiem.

8. Kuģošanas līdzekļiem jāizvēlas tāds ātrums, kas nodrošina iespēju savlaicīgi novērst sadursmi.

9. Aizliegts:

9.1. makšķerēt un izvietot rūpnieciskās zvejas rīkus kuģošanas ceļa zonā;

9.2. izvietot zušu un zivju murdus uz ziemeļiem no līnijas, kas savieno Jauno ielu perpendikulāri ar akciju sabiedrības "Liepājas Metalurgs" izdedžu dambi;

9.3. braukt 50 metru zonā no apzīmētiem zvejas rīkiem;

9.4. braukt ar nereģistrētiem kuģošanas līdzekļiem;

9.5. braukt bez kuģošanas līdzekļa vadītāja apliecības, ja tāda ir nepieciešama;

9.6. braukt alkoholisko vai citu apreibinošu vielu ietekmē;

9.7. braukt miglā vai citos nelabvēlīgos meteoroloģiskos apstākļos;

9.8. noenkurot kuģošanas līdzekļus, izmantojot navigācijas zīmes;

9.9. bojāt, kā arī patvaļīgi noņemt, pārvietot vai pārveidot navigācijas zīmes;

9.10. iebraukt peldēšanai un pludmalēm atvēlētajās vietās;

9.11. piesārņot ūdeni ar atkritumiem un naftas produktiem.

10. Noteikumu izpildi savas kompetences ietvaros kontrolē Valsts vides dienesta Jūras un iekšējo ūdeņu pārvaldes vides inspektori un pilnvarotas personas, Liepājas pilsētas pašvaldības policija un biedrības "Liepājas ezeri" sabiedriskie inspektori.

11. Fiziskās un juridiskās personas par šo saistošo noteikumu neievērošanu soda administratīvi saskaņā ar Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksu.

12. Administratīvā soda samaksāšana neatbrīvo vainīgās personas no pienākuma atlīdzināt šo noteikumu pārkāpšanas rezultātā nodarītos zaudējumus.

13. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas laikrakstā "Latvijas Vēstnesis".

Liepājas pilsētas domes priekšsēdētājs U.Sesks

 

Pielikums

Liepājas pilsētas domes

2007.gada 5.jūlija

saistošajiem noteikumiem Nr.14

Liepājas ezera kuģošanas ceļš

Nr.

p.k.

Platums, N

LKS 92

Garums, E

LKS 92

Apraksta piezīmes

1.

56o30.597'

266758

021o02.510'

317974

Ezera ziemeļu gals

2.

56o30.338'

266273

021o02.635'

318081

izdedžu dambja rajons

3.

56o30.036'

265710

021o02.701'

318125

izdedžu dambja rajons

4.

56o29.793'

265255

021o02.791'

318198

5.

56o29.508'

264718

021o02.996'

318385

Pret Putnu kalvu

6.

56o29.228'

264198

021o03.017'

318384

7.

56o28.943'

263664

021o03.128'

318476

8.

56o28.733'

263271

021o03.210'

318543

9.

56o28.532'

262895

021o03.291'

318610

10.

56o27.998'

261895

021o03.521'

318804

Ūdensvada brīdinājuma zīme

11.

56o27.495'

260962

021o03.520'

318763

12.

56o27.134'

260296

021o03.440'

318652

13.

56o26.873'

259815

021o03.383'

318573

14.

56o26.597'

259306

021o03.318'

318484

15.

56o26.250'

258668

021o03.205'

318341

Bārtas ietekas rajons

Liepājas pilsētas domes priekšsēdētājs U.Sesks

08.08.2007