Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Liepājas pilsētas domes saistošie noteikumi Nr. 43

Liepājā 2020. gada 12. novembrī (prot. Nr. 17, 19. §)

Par Liepājas pilsētas domes 2012. gada 30. augusta saistošo noteikumu Nr. 14 "Naudas balvu par izciliem sasniegumiem sportā piešķiršanas kārtība un apmērs" atzīšanu par spēku zaudējušiem

Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām"
15. panta pirmās daļas 6. punktu un 43. panta trešo daļu

Atzīt par spēku zaudējušiem Liepājas pilsētas domes 2012. gada 30. augusta saistošos noteikumus Nr. 14 "Naudas balvu par izciliem sasniegumiem sportā piešķiršanas kārtība un apmērs" (Latvijas Vēstnesis, 2012, 162. nr.; 2013, 251. nr.; 2015, 69. nr.; 2017, 251. nr.).

Liepājas pilsētas domes priekšsēdētājs J. Vilnītis

 

Saistošo noteikumu "Par Liepājas pilsētas domes 2012. gada 30. augusta saistošo noteikumu Nr. 14 "Naudas balvu par izciliem sasniegumiem sportā piešķiršanas kārtība un apmērs" atzīšanu par spēku zaudējušiem"
paskaidrojuma raksts

Paskaidrojuma raksta sadaļas

Norādāmā informācija

1. Īss projekta satura izklāsts Ar saistošajiem noteikumiem par spēku zaudējušiem tiks atzīti Liepājas pilsētas domes 2012. gada 30. augusta saistošie noteikumi Nr. 14 "Naudas balvu par izciliem sasniegumiem sportā piešķiršanas kārtība un apmērs".
2. Projekta nepieciešamības pamatojums Liepājas pilsētas pašvaldība ir saņēmusi Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas 2020. gada 6. oktobra vēstuli Nr. 1-18/8843 "Par saistošajiem noteikumiem". Ņemot vērā Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas norādīto, Liepājas pilsētas domei ir jāatzīst par spēku zaudējušiem Liepājas pilsētas domes 2012. gada 30. augusta saistošie noteikumi Nr. 14 "Naudas balvu par izciliem sasniegumiem sportā piešķiršanas kārtība un apmērs".
3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu Pašvaldības 2020. gada budžetā plānotie līdzekļi netiks izlietoti naudas balvu izmaksai.
4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā Nav ietekmes uz uzņēmējdarbības vidi.
5. Informācija par administratīvajām procedūrām Saistošie noteikumi tiks publicēti oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" un nosūtīti Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai.
6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām Nav attiecināms.

Liepājas pilsētas domes priekšsēdētājs J. Vilnītis

18.11.2020