Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: spēkā esošs
Smiltenes novada domes saistošie noteikumi Nr. 16/12

Smiltenē 2012. gada 29. novembrī
Par nekustamā īpašuma nodokli Smiltenes novada pašvaldībā
APSTIPRINĀTI
ar Smiltenes novada domes
2012. gada 29. novembra lēmumu (prot. Nr. 16, 4. §)

Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām"
14. panta pirmās daļas 3. punktu un likuma "Par nekustamā īpašuma
nodokli
" 1. panta otrās daļas 9.1 punktu

1. Šie saistošie noteikumi nosaka kārtību, kādā pašvaldība piemēro nekustamā īpašuma nodokli Smiltenes novada pašvaldībā.

2. Dzīvojamo māju palīgēkas, ja palīgēkas platība pārsniedz 25 m2, ar nodokli neapliek.

3. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to parakstīšanas.

Smiltenes novada domes priekšsēdētājs A. Mežulis
Saistošo noteikumu Nr. 16/12 "Par nekustamā īpašuma nodokli Smiltenes novada pašvaldībā"
paskaidrojuma raksts
Paskaidrojuma raksta sadaļasNorādāmā informācija
1. Projekta nepieciešamības pamatojumsNoteikumu pieņemšanas nepieciešamība saistīta ar 15.12.2011. likuma "Par nekustamā īpašuma nodokli" grozījumiem, kas dod tiesības pašvaldībām savos saistošajos noteikumos noteikt vairākus ar šī nodokļa piemērošanu saistītos jautājumus.
2. Īss projekta satura izklāstsNoteikumi nosaka nekustamā īpašuma nodokļa objektus, kurus neapliek ar nekustamā īpašuma nodokli Smiltenes novada pašvaldībā.
3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetuPašvaldības budžetu ietekmēs noteikumu 2. punkts (palīgēku, kuru platība pārsniedz 25 m2, neaplikšana ar nodokli), bet skaitliski aprēķināt tā ietekmi būs iespējams tikai pēc nekustamo īpašumu kadastrālās vērtības saņemšanas no Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas. Ņemot vērā pašreizējās kadastrālās vērtības, zaudējumi pašvaldības budžetam varētu būt līdz 4000 latiem.
4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijāUzņēmējdarbības vidi saistošie noteikumi neietekmēs.
5. Informācija par administratīvajām procedūrāmSaistošo noteikumu izpildi nodrošinās Nekustamo īpašumu nodaļa, veicot nekustamā īpašuma nodokļa aprēķinus.
6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonāmSaistošo noteikumu izstrādes procesā konsultācijas ar privātpersonām nav veiktas.
Smiltenes novada domes priekšsēdētājs A. Mežulis
30.11.2012