Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Ministru kabineta rīkojums Nr. 600

Rīgā 2016. gada 19. oktobrī (prot. Nr. 52 17. §)

Par valsts nekustamā īpašuma daļas nodošanu bez atlīdzības Ropažu novada pašvaldības īpašumā

1. Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 42. panta pirmo daļu un 43. pantu atļaut Labklājības ministrijai nodot bez atlīdzības Ropažu novada pašvaldības īpašumā valsts nekustamā īpašuma "Sociālās aprūpes centrs "Ropaži"" (nekustamā īpašuma kadastra Nr. 80845090024) daļu - astoņas būves (būvju kadastra apzīmējumi 80840090254024, 80840090254025, 80840090254026, 80840090254028, 80840090254029, 80840090254030, 80840090254031 un 80840090254032) kopā ar būvju ekspluatācijai nepieciešamajiem piederumiem, inženiertīkliem, inženierbūvēm un komunikācijām - "Pansionātā "Ropaži"" Ropažos, Ropažu novadā, kas ir ierakstītas zemesgrāmatā uz valsts vārda Labklājības ministrijas personā (turpmāk - nekustamais īpašums), lai saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām" 15. panta pirmās daļas 1. punktu to izmantotu pašvaldības funkcijas īstenošanai - iedzīvotājiem nepieciešamo komunālo pakalpojumu (ūdensapgāde un kanalizācija; notekūdeņu savākšana, novadīšana un attīrīšana) nodrošināšanai.

2. Ropažu novada pašvaldībai nekustamo īpašumu bez atlīdzības nodot valstij, ja tas vairs netiek izmantots šā rīkojuma 1. punktā minētās funkcijas īstenošanai.

3. Ropažu novada pašvaldībai veikt nepieciešamās darbības, lai nodalītu nekustamo īpašumu atsevišķā nekustamajā īpašumā. Nostiprinot zemesgrāmatā īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu:

3.1. norādīt, ka īpašuma tiesības nostiprinātas uz laiku, kamēr Ropažu novada pašvaldība nodrošina šā rīkojuma 1. punktā minētās funkcijas īstenošanu;

3.2. ierakstīt atzīmi par aizliegumu atsavināt nekustamo īpašumu un apgrūtināt to ar hipotēku.

4. Šā rīkojuma 3.2. apakšpunktā minēto aizliegumu - apgrūtināt nekustamo īpašumu ar hipotēku - nepiemēro, ja nekustamais īpašums tiek ieķīlāts par labu valstij (Valsts kases personā), lai apgūtu Eiropas Savienības fondu līdzekļus.

Ministru prezidents Māris Kučinskis

Labklājības ministra vietā -
izglītības un zinātnes ministrs Kārlis Šadurskis

19.10.2016