Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Daugavpils pilsētas domes saistošie noteikumi Nr.25

Daugavpilī 2019.gada 28.novembrī (prot. Nr.36, 15.§)

Par Daugavpils pilsētas domes 2011.gada 8.decembra saistošo noteikumu Nr.37 "Daugavpils pilsētas administratīvās atbildības noteikumi" atzīšanu par spēku zaudējušiem

APSTIPRINĀTI
ar Daugavpils pilsētas domes
2019.gada 28.novembra lēmumu Nr.725

Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām"
43.panta pirmās daļas 4., 5., 6., 7., 9., 11. un 13.punktu

1. Atzīt par spēku zaudējušiem Daugavpils pilsētas domes 2011.gada 8.decembra saistošos noteikumus Nr.37 "Daugavpils pilsētas administratīvās atbildības noteikumi" (Latvijas Vēstnesis, 2012., Nr.2, 2013., Nr.44, Nr.187, Nr.245, 2014., Nr.186, Nr.232, 2015., Nr.13, 2016., Nr.77).

2. Saistošie noteikumi stājas spēkā vienlaikus ar Administratīvās atbildības likumu.

Daugavpils pilsētas domes priekšsēdētājs A.Elksniņš

 

Daugavpils pilsētas domes 2019.gada 28.novembra saistošo noteikumu Nr.25 "Par Daugavpils pilsētas domes 2011.gada 8.decembra saistošo noteikumu Nr.37 "Daugavpils pilsētas administratīvās atbildības noteikumi" atzīšanu par spēku zaudējušiem"
paskaidrojuma raksts

Paskaidrojuma raksta sadaļas

Norādāmā informācija

1. Projekta nepieciešamības pamatojums Daugavpils pilsētas domes 2011.gada 8.decembra saistošie noteikumi Nr.37 "Daugavpils pilsētas administratīvās atbildības noteikumi" nosaka administratīvo atbildību par Daugavpils pilsētas domes saistošo noteikumu pārkāpšanu pašvaldības administratīvajā teritorijā.

Nodrošinot saistošo noteikumu regulējuma saskaņošanu ar Administratīvās atbildības likumā ietvertajām normām, saistošie noteikumi atzīstami par spēku zaudējušiem.

2. Īss projekta satura izklāsts Noteikumi atzīstami par spēku zaudējušiem.
3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu Nav attiecināms.
4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā Nav attiecināms.
5. Informācija par administratīvajām procedūrām Nav attiecināms.
6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām Nav attiecināms.

Daugavpils pilsētas domes priekšsēdētājs A.Elksniņš

01.07.2020